Bibliografia
Okładla dla

Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość - zmiana - kontekstyAutor/-ka Anna Titkow
Wydawca Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa, 2007
ISBN9788373881402
Liczba stron312


Przesłanki Płeć

(...) tożsamość polskich kobiet możemy postrzegać jako konglomerat niekiedy sprzecznych cech; jako ruchomą układankę różnorodnych elementów; jako "tożsamość puzzlową", w której znajduje się również miejsce, na przykład, na obniżenie prestiżu wzoru Matki-Polki na rzecz kobiety asertywnej. Dzieje się tak dlatego , że temu "postmodernistycznemu tyglowi tozsamości" towarzyszy stabilna treść oczekiwań skierowanych pod adresem kobiet i częściowo przez nie akceptowanych. Tak więc tożsamość kobiet "uwięziona"w familiocentrycznym indywidualizmie, "zawieszona" między nieodpłatną pracą w gospodarstwie domowym a "szklanym sufitem" jest wyłącznie efektem osobistych roztrzygnięć, ponieważ nie ma szans na wsparcie, którym mogłoby być zaistnienie tożsamości grupowej kobiet. (z Podsumowania)

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie Dlaczego tożsamość
Rozdział I
Kobiecość, Męskość, Tożsamość. Rola kategorii gender
1. Selektywne oczy socjologii
2. Wybór znaczenia różnicy
3. Przełom teoretyczny – kategoria gender
4. Płeć kulturowa a tożsamość

Rozdział II
Kobiety pod presją? Proces kształtowania się podstaw nowoczesnej tożsamości
1. Różne presje i ich niejednoznaczne konsekwencje
2. Podobieństwo rodzaju presji?
3. Teraźniejszość – pojawienie się wzoru presji
Struktura tożsamości

Rozdział III
Płeć biologiczna i płeć kulturowa jako osie organizujące psychospołeczną tożsamość kobiet i mężczyzn
1. Sposób funkcjonowania płci kulturowej
2. Płeć kulturowa – czy coś się zmieniło po czterech latach
3. Tożsamość „odtworzona”. Mężczyźni, kobiety – ważne różnice, podobieństwa, niejednoznaczności
4. Płeć biologiczna, płeć kulturowa. Inne opisanie
5. Korzyści płynące z faktu bycia osobą androginiczną

Rozdział IV
Kobiety i ich identyfikacje w sferze prywatnej i publicznej
1. Kim polskie kobiety chciały i chcą być
2. Kim jestem? Identyfikacje kobiet (i mężczyzn)
3. Typy kobiet – powrót do tożsamości odtwarzanej
4. Czy dom znaczy to samo dla wszystkich kobiet?
5. Czy kobiety chcą robić kariery? Przypadek kobiet z wyższym wykształceniem
Konteksty tożsamości

Rozdział V
Wartości rodzinne: zaplecze, ekspresja, fasada obowiązującego kontraktu płci
1. Podwójne standardy. O podobieństwach i różnicach w wychowywaniu dziewczynek i chłopców
2. Wartości rodzinne i ich stabilna pozycja na tle wartości ogólnych
3. Systemy wartości kobiet i mężczyzn – nieoczekiwany kierunek przemian
4. Reprodukcyjne zobowiązania małżeństwa i ich fasadowy charakter
5. Dziecko jako wartość. Czy wartością jest idea dziecka?
6. Czy opieka i troska kobiet o bliskie osoby będzie gwarantem trwania polskiej rodziny?

Rozdział VI
Tożsamość kobiet w relacjach. Czy możemy mówić o procesie formowania się nowych zasad kontraktu płci?
1. Desygnaty sfery prywatnej i sfery publicznej
2. Kobiety i mężczyźni w domu i małżeństwie. Modele życia w rodzinie. Postulaty
3. Dziecko jako element kreujący przebieg życia i tożsamość
4. Opieka nad bliskimi osobami – tożsamość zdeterminowana
5. Miejsce pracy – miejscem podporządkowania tożsamości

Rozdział VII
Interes grupowy polskich kobiet. Charakter wątpliwości. Szanse artykulacji. Rola tożsamości grupowej
1. Charakter wątpliwości
2. Uniwersalny charakter barier
3. Warunki sprzyjające zaistnieniu i realizacji interesu grupowego kobiet
4. Polska droga krystalizacji interesu grupowego kobiet. Formy artykulacji interesu i jego świadomość
5. Deficyt solidarności kobiet wskaźnikiem braku ich tożsamości grupowej
6. Interes grupowy kobiet czy grupy interesu kobiet

Podsumowanie
Kobieta pod presją, super kobieta czy kobieta dokonująca wyborów
Bibliografia