Bibliografia
Okładla dla

Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacjiAutor/-ka praca zbiorowa
Redakcja Joanna Talewicz-Kwiatkowska , Tadeusz Paleczny
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków, 2008
ISBN978-83-233-2550-5
Liczba stron190


Romowie od stuleci stanowią nieodłączny element struktur społecznych i pejzaży kulturowych we wszystkich w zasadzie regionach i krajach Europy. SA barwnym, oryginalnym, egzotycznym, niezbywalnym komponentem społeczeństw obywatelskich. Obecni są w Europie i świecie jako grupy i ludzie. Budzą różne postawy i emocje. Podziwiani i kochani za swoją muzykę, taniec, styl życia, kulturę, niechciani i odrzucani ze względu na niechęć do społecznej, zawodowej, obywatelskiej integracji. Widoczni z powodu odmiennego i zachowania, wyodrębniający się jako inni, „obcy”, naznaczeni społecznym stygmatem niezwykłej mniejszości. Dostrzegamy Romów jako różnych od nas ludzi, koncentrujących się w lokalnych, zamkniętych wspólnotach opartych na więzach pokrewieństwa. Mamy im za złe, że żyją w swoim świecie wartości, obyczajów, norm. Rzadko pytamy, z jakiego powodu Romowie są tak przywiązani do tradycji, więzi rodzinnej, krewniaczej, dlaczego tak gorliwie bronią swoich obyczajów i kultury.
Ze wstępu prof. dr. hab. Tadeusza Palecznego

Książka powstała jako pokłosie sympozjum na temat tożsamości Romów. Składa się z trzech części opatrzonych wstępem Tadeusza Palecznego. Autor wstępu wymienia dwa cele, które przyświecały organizatorom i uczestnikom owego sympozjum. Pierwszy z nich to określenie stanu wiedzy na temat kierunków i stopnia zaawansowania przemian zbiorowości romskich w świecie, przede wszystkim w Europie. Drugi cel to określenie możliwości wpisywania się współczesnych tożsamości Romów w zmieniające się tożsamości europejskie. Oba te cele zostały w pracy zbiorowej wyraźnie przybliżone.
Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Babińskiego

(opis ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wstęp – Tadeusz Paleczny
Część I. Zjawiska panetniczności wśród Romów w globalizującym się świecie
Tadeusz Paleczny, Romowie a procesy europeizacji: uniwersalizacja tożsamości kulturowej
Ewa Nowicka-Rusek, Tradycyjna kultura Romów – kapitał kulturowy czy obciążenie?
Lech Mróz, Między tradycją a współczesną polityką. Rozterki liderów romskich
Sławomir Kapralski, Kierunki transformacji tradycyjnych tożsamości romskich w globalizującym się świecie
Część II. Romowie w procesach przemian
Anna G. Piotrowska, Współczesna muzyka Romów a procesy globalizacyjne
Sebastian Sykuna, Kiedy prawo zderza się z tradycją i obyczajami
Franciszek Czech, Romowie Górscy i Cyganie Morscy. Uwagi o nomadach w czasach wielkiej transformaji
Miłosz A. Gerlich, Romanipen czy McŚwiat
Część III. Romowie czy Europejczycy?
Monika Banaś, Między dumą a zawstydzeniem – fińscy Romowie w dialogu międzykulturowym
Małgorzata Kołaczek, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier i Słowacji
Magdalena Banaszkiewicz, „Obywatele Cyganie” – Romowie w Federacji Rosyjskiej. Historia, współczesność, przyszłość
Anna Kulikowska-Kasper, Tożsamość polityczna Romów w Bułgarii po roku 1989
Bibliografia
Biogramy autorów