Bibliografia

Wybór tekstów znanych autorek i autorów z dziedziny interdyscyplinarnych gender studies, z mistrzynią światowego feminizmu Judith Buttler na czele. Antologia składa się z 4 części zorganizowanych wokół kwestii obywatelstwa, podmiotowości/tożsamości, wielokulturowości oraz etyki Poszczególne części ściśle do siebie nawiązują, tworząc ilustrację szerokiej i wielokierunkowej debaty na temat zmieniającego się kształtu współczesnego społeczeństwa. Na szczególną uwagę zasługuje część poświęcona, dotąd właściwie nie dostrzeganej, problematyce nowej tożsamości mężczyzn. (opis ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Redakcja naukowa: ELŻBIETA H. OLEKSY
Wprowadzenie

Część I
POLITYKA PŁCI: NOWE WIZJE PODMIOTOWOŚCI
RUTH LISTER
Od intymności do globalności: refleksje nad płciowym wymiarem obywatelstwa
(przełożyła Monika Michowicz)

JUDITH BUTLER

Polityka płci, tortury i czas świecki (przełożył Jacek Dobrowolski)

ROSI BRAIDOTTI
Postsekularna etyka feministyczna (przełożyła Monika Michowicz)

Część II
NEGOCJOWANIE OBYWATELSTWA: PŁEĆ, SEKSUALNOŚĆ, POLITYKA
LISA SMYTH
Obywatelstwo intymne i prawo do opieki: problem karmienia piersią
(przełożyła Paulina Kwiatkowska)

SALLY HINES

(Trans)formacja gender: zmiana społeczna i transgenderowe obywatelstwo
(przełożyła Małgorzata Maciejewska)

KARIN LENKE
Krew, woda i polityka biologii. Badanie prymatu biologicznego pokrewieństwa w polityce rodzinnej i dyskursie o rodzinie (przybranej)
(przełożyła Monika Michowicz)

AGNIESZKA GRAFF
Płeć i naród tu i teraz. Kilka uwag o genderowym i seksualnym wymiarze współczesnego polskiego nacjonalizmu

Część III
OBYWATELSTWO Z PERSPEKTYWY WIELOKULTUROWEJ
KEITH PRINGLE
Studium porównawcze dobrobytu w kategoriach gender, etniczności i koncepcji „integralności cielesnej”: Esping-Andersen postawiony na głowie?
(przełożyła Anna Boguska)

THORGERDUR THORVALDSDÓTTIR, THORGERDUR EINARSDÓTTIR
Dyskursy na temat równości na rozdrożu. Równość genderowa kontra różnorodność
(przełożył Miłosz Habura)

BIRGITTA SVENSSON
Kulturowe granice obywatelstwa
(przełożyła Paulina Kwiatkowska)

LINE NYHAGEN PREDELLI
Wpływ kobiet z mniejszości etnicznych na politykę w Norwegii
(przełożyła Monika Michowicz)

NADIA BAGHDADI, YVONNE RIAńO
Negocjować przestrzenie partycypacji: doświadczenia i strategie wykwalifikowanych  imigrantek dążących do integracji zawodowej
(przełożył Grzegorz Łuczkiewicz)

Część IV
PROBLEMATYKA MĘŻCZYZN: NOWE TOŻSAMOŚCI, NOWE PUNKTY WIDZENIA
JEFF HEARN
Patriarchaty, transpatriarchaty i punkty krzyżowania się kategorii społecznych
(przełożył Miłosz Habura)

MICHAEL FLOOD
Przegięci heteroseksualni: różnorodność i przemiany wśród heteroseksualnych mężczyzn
(przełożył Miłosz Habura)

IVA ŠMÍDOVÁ
Zmiana pojęcia męskości w Czechach? O mężczyznach „przyjaznych dzieciom i środowisku”
(przełożyła Anna Boguska)

Indeks nazwisk
Nota o autorach