Bibliografia
Okładla dla

TOLERANCJA - JAK UCZYĆ SIEBIE I INNYCHAutor/-ka Jolanta Ambrosewicz-Jacobs
Wydawca Stowarzyszenie Willa Decjusza,
Kraków, 2004
ISBN83-88292-78-1
Liczba stron102
Link do publikacji

Książka ta powstała, aby przedstawić szeroki plan tego, co nazywamy edukacją dla tolerancji, oraz przybliżyć liczne pojęcia, przydatne w praktykowaniu wielokulturowości i międzykulturowości podczas warsztatów organizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły czy instytucje zajmujące się czasem wolnym młodzieży. Adresatami publikacji są zwłaszcza osoby aktywnie angażujące się w prace organizacji pozarządowych, ponieważ to one często prowadzą szkolenia dla nauczycieli i studentów oraz uczniów szkół średnich. Uważa się, iż edukacja może poprawić spójność oraz stabilność społeczeństwa obywatelskiego przez - jak pisze Jagdish S. Gundara (2000) - "przekształcenie pojęcia indywidualnych tożsamości w tożsamość wielokulturową, a także poprzez rozwijanie wspólnego i powszechnego systemu wartości i kultury publicznej."
(z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Podziękowania
Wstęp
Cele publikacji
Organizacja publikacji
Dobór materiałów

Tolerancja
Rys historyczny
Tolerancja. Uwagi ogólne.
Prawa człowieka
Międzynarodowe instrumenty służące ochronie tolerancji
Nietolerancja
Stereotypy
Uprzedzenia
Co pomaga przezwyciężyć negatywne stereotypy i uprzedzenia?
Ksenofobia
Dyskryminacja
Tożsamość
Etniczność
Etnocentryzm
Rasizm
Nacjonalizm
Antysemityzm
Płeć uwarunkowana kulturowo (gender)
Kultura
Komunikacja międzykulturowa
Kompetencje międzykulturowe
Edukacja wielokulturowa i/lub międzykulturowa
Edukacja antyrasistowska
Wnioski
Aneks
Wybór i planowanie ćwiczeń - wskazówki praktyczne
Bibliografia
Organizacje pozarządowe - wybór