Bibliografia

Nie można nie docenić istotnej roli jaką organizacje pozarządowe i związki zawodowe odgrywają w przeciwdziałaniu dyskryminacji. Instytucje te działają w różnych sferach życia społecznego - w ramach i poza rynkiem pracy - i na wszystkich poziomach: europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.
Trudny okres kryzysu gospodarczego pokazał, że działania na rzecz wyrównywania szans mają większe znaczenie niż kiedykolwiek. Unia Europejska uznając kluczową rolę organizacji pozarządowych i związków zawodowych w tym zakresie, wspiera udział tych instytucji w zwalczaniu dyskryminacji. W 2007 i 2008 roku Komisja Europejska zorganizowała serię seminariów szkoleniowych organizowanych w państwach członkowskich oraz Turcji, Norwegii i Islandii. Około 1 100 uczestników z organizacji pozarządowych i około 300 ze związków zawodowych zostało przeszkolonych w zakresie krajowego prawa antydyskryminacyjnego i skutecznych działań w tym zakresie.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Foreword
Part 1: General introduction
1.1. Introduction to the debates
1.2. The perspective of EU level NGOs and trade unions
Part 2: Making non-discrimination rights effective
2.1. Making non-discrimination rights effective
2.2. Building capacity of NGOs and trade unions
2.3. Assisting victims of discrimination
2.4. ‘Extending equality’: how trade unions and LGBT rights organisations are working together to fight homophobia and transphobia at the workplace
2.5. Trade unions striving for equality and diversity
2.6. Joining forces: equality bodies cooperating with trade unions and NGOs
Part 3: Raising awareness and monitoring/developing non-discrimination rights and policy
3.1. NGOs, trade unions and national governments working together
3.2. EU initiatives to raise awareness on non-discrimination rights
3.3. NGOs and trade unions standing strong together
3.4. The business case for diversity
Part 4: Keeping the pace in the fight against discrimination
4.1. The 2009 annual thematic conference on non-discrimination issues in the EU
4.2. ‘Fight discrimination and guarantee equality for all’ - ETUC and Social
Platform call on European politicians to do more and better
4.3. EU Member States committed to combating discrimination
4.4. The proposal for a new EU anti-discrimination directive
4.5. Recent and forthcoming EU initiatives for combating discrimination