Bibliografia

W raporcie tym omówione zostało wdrożenie tzw. Dyrektywy równości rasowej w prawie i praktce 27 krajów członkowskich. Przeanalizowano wyzwania związane z realizacją celów Dyrektywy, jak również przeszkody, które moga się pojawić. Pokazano również jak prawo i praktyka zmieniały się na przestrzeni lat.Jednakże, bardzo często brakuje danych z poszczególnych krajów członkowskich co uniemożliwia przeprowadzenie porównań i ocenę postępów. 


SPIS TREŚCI

FOREWORD 
INTRODUCTION

1. THE APPLICATION OF THE RACIAL EQUALITY DIRECTIVE 
1.1. The eff ect of the Racial Equality Directive on practices and perceptions 
1.2. Equality bodies 
1.3. Access to a remedy and dispute settlement 
1.4. Social dialogue 
1.5. Promotional measures 

2. CHALLENGES TO REALISING THE AIMS OF THE RACIAL EQUALITY DIRECTIVE 
2.1. Awareness of equality legislation
2.3. Legal costs 
2.4. Limits of dispute settlement as a means of achieving equality 
2.5. Complementary means: data collection and preventive/promotional measures 

CONCLUSIONS 
BIBLIOGRAPHY