Bibliografia
Okładla dla

The Prohibition of Discrimination under European Human Rights Law Relevance for EU Racial and Employment Equality DirectivesAutor/-ka Prof. O. De Shutter
Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2005
ISBN92-894-9171-X
Liczba stron60


Raport prezentuje przegląd regulacji chroniących przed dyskryminacją, tj. Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 r. oraz Europejska Karta Społeczna z 1961 roku, jak również zrewidowana w 1996 r. wersja Karty, która jest głównym dokumentem Rady Europy w zakresie praw człowieka.


SPIS TREŚCI
Executive Summary
Introduction
I. The European Convention on Human Rights
1. The substantive content of the requirement of non-discrimination under the ECHR
1.1. A non-exhaustive list of prohibited grounds of discrimination
1.2. The significance of the prohibition of discrimination and the question of a hierarchy of grounds
1.3. The Forms of Prohibited Discrimination
1.4. Positive action
2. The Scope of Application of Article 14 ECHR
3. Protocol n°12 to the ECHR (2000)
II. The European Social Charter
1. The European Social Charter of 1961
1.1. The legal framework prohibiting discrimination
1.2. The legal measures promoting the full effectiveness of the prohibition of discrimination
1.3. Policy measures intended to improve professional integration of target groups
2. The Revised European Social Charter of 1996
III. A Comparison with the EC Directives: Key Interpretive Challenges
1. Race and ethnic origin
2. Disability
3. Sexual orientation
4. Religion or belief
5. Age
IV. Conclusions
Bibliography
Cases
European Court of Human Rights (in chronological order)
European Commission of Human Rights
European Committee of Social Rights
Doctrine (in alphabetical order)