Bibliografia
Okładla dla

The impact of the racial equality directive

Views of trade unions and employers in the European Union : summary report

Wydawca Agencja Praw Podstawowych,
Wiedeń, 2010
ISBN978-92-9192-515-5
Liczba stron16
Link do publikacji

Zgodnie z Artykułem 14 Dyrektywy 2000/43/EC wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne - znanej również jako Dyrektyw o Równości Rasowej - Europejska Agencja Praw Podstawowych (FRA) ma dostarczyć dane do raportu Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego dotyczące wdrażania tej Dyrektywy.(...)
Raport ten przedstawia najważniejsze, kluczowe wyniki dotyczące wdrażania Dyrektywy w Unii Europejskiej, z naciskiem na sferę zatrudnienia, z perspektywy pracodawców, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
FOREWORD
INTRODUCTION
1. RACIAL EQUALITY DIRECTIVE
2. RESEARCH APPROACH AND OBJECTIVES
3. CHALLENGES IN ASSESSING THE IMPACT OF THE DIRECTIVE
4. EMPLOYER VIEWS AND PERSPECTIVES
Positive impact of the directive
Little or no impact of the directive
Negative view of the directive
Ignorance and lack of awareness of the directive
5. TRADE UNION VIEWS AND PERSPECTIVES
Positive impact of the directive
Little or no impact of the directive
Negative view of the directive
Ignorance and lack of awareness of the directive
6. THE WAY FORWARD: VIEWS AND PERSPECTIVES OF SOCIAL PARTNERS
KEY FINDINGS