Bibliografia
Okładla dla

The Future of Gender Equality Policy after 2010 and on the priorities for a possible future framework for equality between women and menWydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2010
Liczba stron24


Przesłanki Płeć

Komitet Doradczy postanowił na spotkaniu 18 grudnia 2008 utworzyć grupę roboczą, która przygotuje opinię na temat przyszłej polityki równości płci po 2010 roku oraz wytyczne do planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn.
Celem tej opinii jest zidentyfikowanie głównych kwestii problemowych, które należy rozwiązać oraz zdefiniowanie głównych celów na poziomie europejskim, które określą kluczowe działania w zakresie przyszłej polityki równości płci.
(z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
Mandate of the Working Group
Background
I. Ongoing challenges
1. Achieving equal economic independence for women and men
1.2 Gender pay gap
1.3 Gender based discrimination in the labour market
1.4 Women’s entrepreneurship
1.5 Social protection
1.6 Poverty and social exclusion
2. Enhancing reconciliation of work, private and family life
3. Promoting equal participation of women and men in decision-making
4. Eradicating all forms of gender based violence and trafficking in human beings
5. Achieving equality between women and men in education and skills
6. Promoting gender equality outside the European Union
II. New challenges
1. Addressing Equality between women and men in the framework of environment and sustainability
2. Addressing the differential impact of the economic and financial downturn on women and men
3. Addressing intercultural dialogue, integration, immigration and asylum policies from a gender equality perspective
4. Promoting women’s and men’s health
III. Cross cutting challenges
1. Eliminating gender stereotypes across all sectors
2. Addressing multiple discrimination/intersectionality
IV. The implementation of the new Roadmap for equality between women and men
Duration
Main goals
Governance
Tools