Bibliografia
Okładla dla

The fight against discrimination and the promotion of equality. How to measure progress done.Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2008
ISBN978-92-79-05199-9
Liczba stron120
Link do publikacji

Przygotowany przez Komisję Europejska raport ma dwa główne cele:
• zbudować ramy koncepcyjne ewaluacji postępów w prowadzeniu działań na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji oraz sformułować wnioski i rekomendacje w celu wybrania odpowiednich wskaźników (część 1 Raportu);
• zacząć analizować dane statystyczne dostępne na poziomie międzynarodowym, europejskim i krajowym, które mogą wspomóc ewaluowanie działań na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji , jak również zidentyfikować istniejące problemy i zaproponować rozwiązania. (część 2 i 3 Raportu)


SPIS TREŚCI
Executive summary
I. Building a conceptual framework
1.1. Principles and methodology
1.2. Three sets of indicators to answer three separate questions

II. The conceptual framework set against the facts:progress by Member States in promoting equality and measuring discrimination
2.1. Relevance
2.2 Availability

III. Recommendations
3.1. Create a European-level framework of understanding to define indicators
3.2. European-level recommendations
3.3. National-level recommendations

Part I Elaboration of a conceptual framework
I. Context of the study and European Commissionfs request
II. Building a conceptual framework:principles and methodology
1. Starting from a legal perspective
1.1. The purpose-driven character of the European directivesf legislative technique
1.2. Where human rights and public policy meet
1.3. Translating law into practice via active policies
1.4. eIntermediaries of the lawf: experience and difficulties
2. Limitations
2.1. Conceptions of equalityf and the European Council Framework Convention
2.2. Limitations vis-a-vis data producers and individual reluctance
2.3. Limitations related to the political and institutional history of Member States
III. Three sets of indicators to answer three separate questions
1. First set of indicators: Factualising inequalities
1.1. Principles and methodology for this set of indicators
1.1.1. Cover areas equivalent to those in the directives and propose uniform indicators for various grounds
1.1.2. Take into account the unique characteristicsof categorisation by grounds
1.1.3. Straightforward, meaningful indicators rather than composites
1.1.4. An example of basic indicators: the Equal Opportunity Commission roadmap
1.2. The limitations of efactualisationof inequalitiesf indicators
1.2.1. Gaps or disproportions, not discriminationin the strictest sense
1.2.2. A cursory conception of equality that requires more thorough analysis
1.2.3. The gap between the legal mobilisation scaleand the government statistics scale
1.2.4. Limitations of the efact-basedf indicators proposed by the Council of Europe
1.3. List of chosen indicators
1.4. Comments on chosen indicators
1.4.1. Employment
1.4.2. ePoverty riskf and esocial protectionf(see Table 2: Indicator types A.12.A.14)
1.4.3. Other areas
2. Second set of indicators: Operationalising the law and implementing antidiscrimination policies
2.1. Principles and methodology
2.2. List of proposed indicators
2.3. Comments on indicators
2.3.1. Victim complaint indicators
2.3.2. Indicators relative to measures by intermediaries of the law and equality instruments
3. Third set of indicators: Evaluating improvements - impact and performance
3.1. List of indicators
3.2. Comments on indicators

Part II The conceptual framework set against the facts
I. Methodological benchmarks
1. Goals and methods of data collection
2. Feedback from questionnaire survey
2.1. Questionnaires on the relevance and availability of indicators
2.2. Limitations of the questionnaire survey
II. Assessment of the relevance of chosen indicators
1. An overall positive (even very positive) view of the proposed indicators
2. Relevance of the erace and ethnic originf statistical category under review
2.1. France: concepts deemed 'unacceptable'
2.2. Germany: no discussion on the measurement of discrimination
2.3. Czech Republic: discussion of statistical categories
3. Indicators that measure inequality (type A indicators)
3.1. Race and ethnic origin
3.2. Age
3.3. Disability
3.4. Sexual orientation
3.5. Religion and convictions
4. Indicators for measuring the progress of anti-discrimination policies (type B indicators)
4.1. Data concerning complaintsby victims
4.2. Report on the activity of independent authorities
4.3. Tools and measures
4.4. Mainstreaming and adapted developments
5. Conclusion
III. The availability of the chosen indicators
1. Very inadequate availability of data concerning conceptual framework indicators in most Member States
1.1. Main observations
1.2. Anti-discrimination law requirements unmet in terms of information collection
2. Data existing in statistical systems that might provide information for type A indicators
2.1. Existing data
2.2. The ground of ethnic and racial origin
2.3. Age discrimination
2.4. Disability discrimination
2.5. Sexual orientation discrimination
2.6. Discrimination based on religion and convictions
3. Type B indicators
3.1. The production of data on victim complaints and the limitations on information currently available in Member States
3.2. Experiences that illustrate best practices
3.3. The UKfs overhaul of its evaluation system
3.4. An interdepartmental campaign in Spain on behalf of homosexuals and transsexuals
3.5. Evaluation of reasonable accommodation in the United Kingdom and Italy
4. Type C indicators

Part III Principal lessons learned and recommendations
I. Principal lessons learned
1. Advances made in the implementation of race and employment directives
2. Few available indicators, and poorly-defined categories of those who might be subject to discrimination
3. The creation of indicators: a central issue for mobilising Member States in the fight against discrimination
II. Recommendations
1. Create a European-level framework of understanding to define indicators for measuring progress in the fight against discrimination
2. European-level recommendations
3. National-level recommendations
Annex
Bibliography
Phase II Questionnaire Study of a conceptual framework for use in evaluating progress made in combating discrimination and promoting equality