Bibliografia
Okładla dla

The business case for diversity. Good practices in the workplace.Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2005
ISBN92-79-00239-2
Liczba stron64


Stale rosnąca liczba europejskich firm przyjmujących strategie oparte na równości i różnorodności wynika nie tylko z powodów etycznych czy prawnych, lecz również z tego, że spodziewają się one wymiernych korzyści. Najważniejsze spośród tych korzyści to: udoskonalony system rekrutacji i zatrzymania pracowników i pracownic o wysokich kwalifikacjach, lepsza reputacja i wizerunek firmy, więcej innowacji i lepsze możliwości marketingowe. Takie są właśnie najważniejsze konkluzje zaprezentowane w tym raporcie, który analizuje zagadnienie różnorodności w biznesie na bazie dwóch badań (w sumie 919 respondentów i respondentek) przeprowadzonych w 2005 roku w firmach usytuowanych w 25 krajach członkowskich. W pierwszym badaniu wykorzystano ankiety i wywiady pogłębione, żeby zidentyfikować dobre praktyki w miejscu pracy związane z różnorodnością uwzględniające rasę, etniczność, wiek, orientację, niepełnosprawność, religię i wyznanie. W drugim badaniu uzupełniającym wykorzystano kwestionariusz internetowy, badając świadomość i praktyki w zakresie różnorodności wśród firm członkowskich European Business Test Panel (EBTP).
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Executive Summary
1. Introduction
2. Methodology and selection criteria
3. Thematic analysis of consultation and Research findings
3.1. Current situation relating to the implementation of diversity
policies and practices
3.2. Drivers for diversity policy and practice
3.3. Implementation of equality and diversity practices
3.4. Perceived benefits of diversity
3.5. Measuring the impact of diversity approaches
3.6. Key challenges in implementing equality and diversity approches
4. Conclusions and Ways forward
5. Case studies – Good Practice in Workplace Diversity
Annexes
Annex I: EBTP results of the consultation on Workplace Diversity and Anti-Discrimination
Annex II: Overview of responses to preliminary Questionnaire on
‘The Business Case for Diversity - Good Practices in the Workplace’
Annex III: List of participating companies