Bibliografia
Okładla dla

Terapia rodzin a perspektywa feministycznaRedakcja Barbara Józefik , Bogdan de Barbaro
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków, 2004
ISBN83-233-1915-4
Liczba stron148


Przesłanki Płeć

,,(...)Ruch feministyczny stanowi istotny element cywilizacji, w której żyjemy. Można się tylko dziwić, że podobne opracowanie nie ukazało się jeszcze dotychczas(...)". Z recenzji prof. Jacka Bomby ,,

(...)To ruch feministyczny zwrócił uwagę na to, że kultura, wychowanie, cały ten obszar czynników psychospołecznych, w jakim żyje i wychowuje się dziecko, są odpowiedzialne w ogromnej mierze za kształtowanie się świadomości psychoseksualnej. Feministki wprowadziły pojęcie gender, czyli rodzaj, do nauki o tożsamości psychoseksualnej(...)". Ze wstępu prof. Marii Orwid

Niezależnie od złożoności fenomenu feminizmu, pozostaje poza dyskusją fakt, że zagadnienia wnoszone przez ten ruch mają niekwestionowane znaczenie dla psychoterapii i dla samych psychoterapeutów. Dla terapeutów rodzinnych feminizm bywa perspektywą kontrowersyjną, ale zarazem niezwykle inspirującą. Jak pogodzić krzywdę kobiet w rodzinie z ideą neutralności terapeuty? Gdzie kończy się wrażliwość na niesprawiedliwość, a zaczyna ideologia? Jakie są historyczne i kulturowe uwarunkowania relacji małżeńskich? Na te i inne pytania próbują w tej książce odpowiedzieć osoby na co dzień zajmujące się badaniem kultury i psychoterapią.
opis ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Feminizm a psychoterapia - uwagi wstępne
Część I. KOBIETA W KULTURZE
Feminizm. Krótkie wprowadzenie
Kobieta i seksualność w kulturze muzułmańskiej na przykładzie małżeństwa rozkoszy we współczesnym Iranie
Inicjacje kobiece w kręgu kultur słowiańskich
Emancypacja kobiet w kulturze polskiej
Pojęcie fałszywej świadomości z perspektywy feministycznej

Część II. KOBIETA W PSYCHOTERAPII I TERAPII RODZIN
Kobieta w cyklu życia rodziny
Idee feminizmu w terapii rodzin
Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Strategie dominacji i kontroli
O pożytkach i niebezpieczeństwach feministycznej terapii rodzin