Bibliografia
Okładla dla

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKIWydawca Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
Kraków, 2011
Liczba stron57
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Badanie przeprowadzono jako wstępny etap projektu „Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 6.4 (Zadanie 2.1 Badania Moduł I). Celem badania było odpowiedzieć na następujące pytania badawcze:
 Jak dalece tematyka godzenia życia zawodowego i rodzinnego (GŻZR) jest obecna w przygotowaniu zawodowym doradców zawodowych i HR?
 Jaki postrzegany jest problem godzenia życia zawodowego i rodzinnego wśród uczestników rynku pracy?
 Jakie wskaźniki określają problem godzenia życia zawodowego i rodzinnego w teorii i praktyce rynku pracy?
W badaniach zgromadzono i poddano analizie opublikowane materiały związane z tematem. Są to raporty z badań, programy edukacyjne dla doradców (studia zawodowe), programy edukacyjne dla pracowników HR (studia zawodowe) oraz inne dokumenty edukacyjne i informacyjne na ten temat.


SPIS TREŚCI
1. Opis badań
2. Wspomaganie idei GZŻR w edukacji specjalistów i na rynku pracy
3. Percepcja GŻZR wśród uczestników rynku pracy
4. Realizacja GŻZR w polskich warunkach
5. Wskaźniki GŻZR – elastyczna praca, elastyczny pracownik
6. Aneks
6.1. Przykładowe programy studiów doradców zawodowych i HR/ZZL
6.2. Literatura