Bibliografia
Okładla dla

Telepłeć gender w telewizji doby globalizacjiAutor/-ka Anna Nacher
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków, 2008
ISBN978-83-233-2422-5
Liczba stron258


Przesłanki Płeć

Niniejsza książka jest poświęconą analizie dyskursu płci w perspektywie kulturoznawczej, z uwzględnieniem mechanizmów produkcji znaczeń w telewizji, zwłaszcza w jej wymiarze globalnym. Naczelną tezą książki jest konieczność wypracowania aparatu metodologicznego zrywającego z naiwnością epistemologiczną, jaką skutkują analizy genderowe skupiające się tylko na poziomie treści.
Autorka polemizuje z teoriami ujmującymi procesy globalizacyjne wyłącznie jako homogenizację i wskazuje, że przemiany, jakim współcześnie podlega rozumienie płci, muszą być postrzegane jako kryzys nowoczesnego dyskursu płci. Dlatego tak ważne staje się uwzględnienie postulatów teorii postkolonialnej, wskazującej na uzurpacje zachodniej nowoczesności.
Książka proponuje nowatorskie podejście do analizy płci w kulturze audiowizualnej, lokując studia genderowe blisko współczesnego kulturoznawstwa. Pozwala to zarówno zerwać z powierzchownością niektórych analiz inspirowanych ograniczoną wersją feminizmu, jak i uśmierzyć obawy konserwatywnych teorii kultury, wyrażające się często w lekceważeniu tej tematyki, tak istotnej dla kultury współczesnej.
(informacja ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Rozdział 1. Płynność sygnifikacji - kultura jako walka o znaczenia
1.1. Kultura - wewnętrznie konfliktowa produkcja znaczeń
1.1.1. Walka o znaczenia w praktykach życia codziennego
1.2. Procedury znaczące
1.2.1. Sygnifikacja i władza: w stronę dialogicznej teorii znaczenia
1.2.2. Niestabilna sygnifikacja: w stronę semiotyki krytycznej
1.2.3. W stronę interakcjonistycznej i antyreprezentacjonistycznej teorii znaczenia
1.2.4. Znaczenie w ruchu, czyli odbiór jako negocjacja
1.3. Specyficzne procedury telewizyjnej sygnifikacji
1.3.1. Analiza gatunkowa - między taksonomią a dyskursem
Podsumowanie

Rozdział 2. Globalizacja niejedno ma imię - teorie globalizacji kultury a dyskurs zachodniej nowoczesności
2.1. Teorie globalizacji kultury a dyskurs zachodniej nowoczesności
2.1.1. Globalizacja czy globalizm - poza europejską nowoczesność
2.1.2. Redefinicje lokalizacji - ku "trzeciej przestrzeni"
2.1.3. Przepływ i umiejscowienie - globalizacja a hybrydowe teorie kultury
2.1.4. Tożsamości postkolonialne a płynność znaczenia
2.1.5. Procesy globalizacyjne, telewizja a przestrzeń publiczna
2.2. Telewizja doby globalizacji - hybrydyzacja kultur
2.2.1. Przestrzeń telewizji diasporycznej - płeć na rozdrożu
2.2.2. Gatunki telewizyjne a procesy globalizacyjne - telenowelizacja opery mydlanej
Podsumowanie

Rozdział 3. Pleć w telewizji
3.1. Dyskurs płci jako narzędzie kulturowej dystynkcji (kategoria gender a kultura popularna)
3.1.1. Telewizja jako przestrzeń "kobieca"
3.2. Pleć w telewizji
3.2.1. Soap opera - niekończąca się seria konfliktów
3.2.2. Płeć jako konflikt
3.2.3. Kampowa machineria telewizji
3.2.4. Współczesny pejzaż gatunkowy a płeć (reality show, telenowela dokumentalna, infotainment, trash TV)
Podsumowanie: Gender w telewizji - projekt otwarty

Rozdział 4. Kryzys nowoczesnego dyskursu pici
4.1. Postmodernizm, ponowoczesność?
4.2. Nowoczesny dyskurs płci i jego kryzys - kategoria gender a procesy globalizacyjne
4.2.1. Parada konfliktów
4.3. Ponowoczesny dyskurs płci - poza politykę tożsamości
4.3.1. Płeć jako kulturowy przekład biologii?
4.3.2. Różnica usieciowiona - postkolonialne podmioty płci
4.3.3. Poza politykę tożsamości
4.3.4. Płeć jako dyskurs
4.3.5. Płeć jako Derridiańskie pismo
4.3.6. Gender w świecie postpłciowym (dyskursy cyborgiczne)
Podsumowanie: Specyfika ponowoczesnego dyskursu płci w telewizji -jeszcze kilka słów o metodologii
Bibliografia
Indeks