Bibliografia
Okładla dla

Teatr płci. Eseje z socjologii gender.Autor/-ka praca zbiorowa
Redakcja Jacek Kochanowski , Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik
Wydawca Wydawnictwo Wschód Zachód,
Łódź, 2008
Liczba stron292


Obszar Nauka

W prezentowanym tomie problematyka płci podejmowana jest z perspektywy socjologicznej – jako wydarzenie społeczne. To społeczeństwo nadaje nam płeć w akcie performatywnej interpelacji, zaś blokowanie nas w ramach norm płciowych lokuje nas także w sieci społecznych relacji przemocy i dominacji. Staramy się dowieść w tej książce, że choć instancja płci poddana wnikliwej analizie dekonstrukcyjnej ujawnia swą arbitralność, przygodność, niestabilność swojego znaczenia, to jednak w przestrzeni społecznej wciąż znaczy stabilnie: oznaczając ciała jako upłciowione wywołuje konkretne, materialne skutki opisywane w kategoriach podporządkowania, wykluczenia, marginalizacji. Staramy się dowieść, że nie jest przy tym możliwa analiza kategorii płci bez odniesienia do seksualności, bowiem płeć jest konstruktem heteronormatywnym: być mężczyzną to pożądać kobiety (i dominować), być kobietą, to być obiektem pożądania (i być podporządkowaną). Oznacza to także, że jednym z najdonioślejszych wyzwań, przed jakimi stoi współczesna humanistyka to przemyślenie możliwości prze-pisania płci w taki sposób, aby – o ile to możliwe – wyprowadzić te kategorie poza zasięg mechanizmów przemocy. Szczególnie pouczające jest w tym zakresie doświadczenie tych, którzy mają „kłopot z płcią”: osób homoseksualnych czy też transseksualnych, to jest osób, które nie chcą/nie mogą jednoznacznie odpowiedzieć na interpelację kategorii płci.
(ze "Wstępu")

SPIS TREŚCI
Wstęp

Część I: O płci, która sprawia kłopoty
Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik, Ucieleśnienie gender w kulturze zachodniej
Natalia Sarata, Kobiety a rynek pracy w Polsce. Socjalizm i demokracja: dwie rzeczywistości, „podwójny ciężar”
Dorota Mroczkowska, Genderowe uwarunkowania spędzania i doświadczania czasu wolnego. Problem trwania
Bernadetta Darska, Płeć jako czynnik uniwersalizujący, czyli „my, kobiety” w prasie feministycznej i w popularnej prasie kobiecej
Marta Bierca, „Przecież się znałyśmy niedługo, ale jak się komuś coś udało, to całą sobą byłyśmy z tą osobą” - WenDo jako forma communitas
Agata Bratek, Filozoficzno-społeczne źródła feminizmu liberalnego
Lucyna Kopciewicz, Szkoła i dramat płci. Teoria społeczna Pierre’a Bourdieu w badaniu rodzajowego kapitału i habitusu
Joanna Jaworska, Logika suplementacji i wynikający z niej tradycyjny model męskości i kobiecości
Magdalena Dubrowska, Czy kobieta jest szaleńcem?

Część II: O płci (za)gubionej
Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik, Poza binarnym podziałem płci - rzecz o transseksualizmie
Sylwia Breczko, Na marginesie socjologii? O ciele w dyskursie kampowym
Maciej Duda, Net gen(d)eracion. Teatr wirtualny
Jacek Kochanowski, Poza funkcję falliczną. Płeć w perspektywie społecznej teorii queer
Bartłomiej Lis, Gej – czyli kto? Rozważania wokół tożsamości płciowej mężczyzn homoseksualnych
Małgorzata Skowrońska, Queer. Konsumpcja. Tożsamość.