Bibliografia
Okładla dla

Tackling Multiple Discrimination. Practices, policies and lawWydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2007
ISBN978-92-79-06953-6
Liczba stron76


Głównym celem tego raportu jest: zidentyfikowanie konsekwencji występowania dyskryminacji wielokrotnej; przeanalizowanie w jaki sposób radzą sobie z tym zjawiskiem wszyscy aktorzy zaangażowani w jej przeciwdziałanie; pokazanie dobrych praktyk i zaprezentowanie rekomendacji na temat najlepszych sposobów przeciwdziałania dyskryminacji wielokrotnej.


SPIS TRESCI
Executive Summary
Introduction

Part 1: Methodology and Legal Perspective
1. Methodological approach to the study
1.1 Participatory Action Research method
1.2 Selection of Member States and stakeholders
1.3 Collection of empirical data
1.3.1 Literature review
1.3.2 Electronic questionnaires
1.3.3 Roundtable meetings
1.3.4 Case stories

2. Literature review
2.1 Introduction
2.2 Multiple Discrimination – a new concept
2.3. Defining Multiple Discrimination
2.4. Different approaches
2.4.1 The single ground approach
2.4.2 The intersectional approach
2.5 Causes of Multiple Discrimination
2.6 Concluding remarks

3. Exploring Multiple Discrimination from a legal perspective
3.1 Jurisdictions of the European Union
3.2 Australia
3.3 Canada
3.4 The United States
3.5 Concluding remarks

Part 2: Results, good practice and suggestions
4. Exploring Multiple Discrimination
4.1 Contextualising Multiple Discrimination
4.2 Identifying Multiple Discrimination
4.3 Who is vulnerable to Multiple Discrimination?
4.4 Where does Multiple Discrimination occur?
4.5 Effects of Multiple Discrimination (case stories)
4.6 Addressing Multiple Discrimination
4.7 Extent of Multiple Discrimination
4.8 Concluding remarks

5. Good practice

6. Recommendations and suggestions

Bibliography
List of participating stakeholders
Endnotes