Bibliografia
Okładla dla

Szkoła równego traktowania

Broszura dla nauczycielek i nauczycieli podejmujących tematykę antydyskryminacyjną w szkołach - wnioski z pierwszej edycji programu Szkoła Równego Traktowania oraz prezentacje działań

Wydawca Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka,
Warszawa, 2016
Liczba stron60
Link do publikacji

Obszar Edukacja

Niniejsza broszura jest skierowana do wszystkich osób pragnących zająć się edukacją antydyskryminacyjną w szkole, zarówno w pracy z uczniami oraz uczennicami, jak i nauczycielami i nauczycielkami. Publikacja ta jest efektem pracy uczestników i uczestniczek pierwszej edycji programu Szkoła Równego Traktowania, który prowadzony był przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” od sierpnia 2014 do listopada 2015 r. Nie jest to kompendium wiedzy na temat tego, czym jest dyskryminacja, jakie są jej przejawy, jak sobie radzić z przemocą szkolną na jej tle lub jakie są aspekty prawne tego zjawiska. Nie znajdą Państwo tutaj również scenariuszy lekcji. Wartościowych materiałów tego rodzaju dostępnych zarówno w formie papierowej, jak i w sieci, jest wiele.
(z Wprowadzenia)

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Informacje o programie
Jak stać się trenerem/trenerką antydyskryminacyjną? - Izabela Podsiadło-Dacewicz
Rekomendowana bibliografia ze scenariuszami zajęć, definicjami, badaniami
oraz informacjami dotyczącymi ochrony prawnej
Tutoring w Szkole Równego Traktowania - Dominika Sadowska


Prezentacja wybranych projektów Szkoły Równego Traktowania

„Różni ale Równi”
projekt Zespołu Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli


„Szanuję - nie dyskryminuję”
projekt Zespołu Szkół nr 7 w Tychach


„TAK dla Tolerancji”
projekt Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach

„Różny, ale nie gorszy”
projekt Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim

„Tydzień równości”
wspólny projekt
IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni,
VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni
oraz Gimnazjum nr 10 im. Zjednoczonej Europy w Gdyni,
Gimnazjum nr 25 dla Dzieci Niedosłyszących im. Zjednoczonej Europy w Gdyni,
Szkoły Podstawowej nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni
i XV Liceum Ogólnokształcącego dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni

„Szacunek w relacjach – sztuka prowadzenia dialogu”
projekt Zespołu Szkół w Prusicach

„Nasze wyzwanie, to w szkole równe traktowanie”
projekt Szkoły Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica we Wrocławiu

"Tacy sami czy inni między nami?"
projekt Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grodzisku
Mazowieckim

„Tematyka osób LGBT – ujęcie historyczne i współczesne”
projekt Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze (obecnie Zespół
Szkół Ogólnokształcących)

„Wartością możemy być dla siebie”
projekt Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku