Bibliografia
Okładla dla

Stygmat i dyskryminacja jako trzecia faza epidemii HIV/AIDSAutor/-ka Jolanta Wojciechowska
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk, 2004
ISBN83-7326-228-8
Liczba stron225


Obszar Zdrowie
Przesłanki Stan zdrowia

Głównym celem badawczym pracy jest socjologiczna analiza zjawiska stygmatu wiązanego z HIV/AIDS, jego mechanizmu i skutków w postaci dyskryminacji osób doświadczonych tą chorobą. Stygmat i dyskryminacja osób żyjących z HIV/AIDS lub narażonych na HIV/AIDS są ukazane w wymiarze indywidulanym i społecznym, w rozmaitych obszarach funkcjonowania społecznego jak i w rozmaitych grupach socjokulturowych.

SPIS TREŚCI
Wstęp
Aids - pandemia XX wieku
Stygmatyzacja i dyskryminacja
Metodologiczne aspekty badań własnych stygmatu i dyskryminacji
Przejawy stygmatu i dyskryminacji osób z HIV/AIDS w środowisku społecznym
Przejawy stygmatu i dyskryminacji w specyficznych populacjach osób żyjących z HIV/AIDS
Stygmatyzacja i dyskryminacja osób z HIV/AIDS a depresja
Przeciwdziałanie dyskryminacji wiązanej z HIV/AIDS
Zakończenie
Aneksy
Bibliografia