Bibliografia
Okładla dla

Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w PolsceRedakcja Irena E. Kotowska
Wydawca Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
Warszawa, 2009
ISBN978-83-7383-312-8
Liczba stron284


Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomiędzy aktywnością zawodową i rodzinną kobiet w Polsce a sferą regulacyjną systemu zabezpieczenia społecznego, usług społecznych, edukacji oraz rynku pracy, z uwzględnieniem kulturowych uwarunkowań uczestnictwa kobiet w tych formach aktywności. Podstawą badań jest wyjątkowa baza danych powstała z połączenia zbiorów danych trzech reprezentatywnych badań ankietowych, w tym dwóch badań autorskich członków zespołu. Jest to pierwsza tak wszechstronna diagnoza aktywności zawodowej kobiet i perspektyw jej wzrostu uwzględniająca dokonujące się przemiany demograficzne oraz pożądane zmiany dzietności oparta na wynikach prac własnych Autorek.
(ze strony Wydawcy)