Bibliografia
Okładla dla

Strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci 2016-2019Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2016
ISBN978-92-79-53452-2
Liczba stron54
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

W swoim programie prac Komisja potwierdziła swoje zobowiązanie do kontynuacji prac na rzecz promowania równości mężczyzn i kobiet. Oznacza to dalszą koncentrację polityki w zakresie równouprawnienia płci na pięciu istniejących tematycznych obszarach priorytetowych:

  • zwiększaniu uczestnictwa kobiet w rynku pracy i równej niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn;
  • zmniejszaniu zróżnicowania wynagrodzenia, zarobków i emerytur ze względu na płeć, zwalczając tym samym ubóstwo wśród kobiet;
  • promowaniu równości kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych;
  • zwalczaniu przemocy ze względu na płeć oraz ochronie i wspieraniu ofiar; oraz
  • promowaniu równouprawnienia płci i praw kobiet na świecie.