Bibliografia
Okładla dla

Stop dyskryminacji ze względu na wiek. Co wiemy o dyskryminacjize względu na wiek? Głos ekspertów, doświadczenia osób starszych.Wydawca Akademia Rozwoju Filantropii,
Warszawa, 2005
Liczba stron115
Link do publikacji

Przesłanki Wiek
Hasło słownikowe Ageizm , Dyskryminacja

O dyskryminacji ze względu na wiek należy rozmawiać: stawiać pytania i szukać na nie odpowiedzi. Warto spierać się o definicje i terminologię. Poznanie różnych stanowisk w odniesieniu do tego nowego, mało rozpoznanego tematu jest niezwykle ważne. Dyskusja wokół zjawiska dyskryminacji ze względu na wiek wymaga zaangażowania wielu środowisk, m.in. ludzi nauki, polityków, mediów, organizacji pozarządowych, instytucji i firm świadczących usługi dla seniorów. W tej dyskusji na pewno nie może zabraknąć głosu osób starszych.
(fragment)


SPIS TREŚCI

Barbara Szatur-Jaworska
Wprowadzenie

Beata Tokarz
Postawy wobec starości i ludzi starszych
Polityka Unii Europejskiej
STOP dyskryminacji osób starszych – informacja o programie

RYNEK PRACY
Maria Teresa Romer
Dyskryminacja ze względu na wiek w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych

Iwona Jaroszewska-Ignatowska
Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek na rynku pracy

Tomasz Schimanek
Aktywność zawodowa osób starszych

Joanna Tokarz
Aktywność zawodowa starszych pracowników w Unii Europejskiej

OCHRONA ZDROWIA
Jolanta Rajewska
Dyskryminacja ze względu na wiek w obszarze ochrony zdrowia

Agnieszka Rajska-Neumann
Stanowisko Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
Jolanta Perek-Białas, Marcin Kocór
Inne, gorsze traktowanie osób starszych w obszarze partycypacji społecznej

POMOC SPOŁECZNA
Barbara Szatur-Jaworska
Dyskryminacja ludzi starszych ze względu na wiek w obszarze pomocy społecznej

INNE OBSZARY DYSKRYMINACJI
Beata Tokarz
Komunikacja miejska, urzędy i usługi

DYSKRYMINACJA W OCZACH LUDZI STARSZYCH
Magdalena Łuczak
Prezentacja wyników badania przeprowadzonego przez Forum 50+

DOBRE PRAKTYKI
Beata Tokarz, Joanna Tokarz
Przeciw dyskryminacji – co zrobić, aby wiek nie był barierą ale wartością.

ANEKS
Kto może pomóc? Gdzie szukać informacji?
Przydatna bibliografia
Organizator
Współpraca