Bibliografia
Okładla dla

Stereotypy płci we wczesnej dorosłości. Wybrane uwarunkowaniaAutor/-ka Magdalena Grabowska
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz, 2007
ISBN008000443735
Liczba stron114


Obszar Nauka
Przesłanki Płeć

Książka przedstawia wyniki badań nad wybranymi czynnikami determinującymi kształtowanie się tendencji do posługiwania się stereotypami płci na tle teoretycznych sposobów ujmowania zjawiska stereotypów. Do czynników tych zaliczono style wychowania seksualnego doświadczone w rodzinie, transmisję międzypokoleniową oraz rodzaje płci psychologicznej. Liczne badania dowodzą bowiem, że środowisko rodzinne tworzy obraz płci, a w tym także stereotypowość jej spostrzegania. Niniejsza praca skupia się nie tylko na źródłach stereotypów płci, lecz omawia również mniej lub bardziej efektywne strategie minimalizacji tychże stereotypów oraz ich funkcje. Prowadzi do wniosku, że stereotypy płci - choć czasem przystosowawcze - zawsze odbierają poszczególnym osobom prawo do bycia traktowanymi jako niezależne jednostki o indywidualnych cechach.


SPIS TREŚCI
1. Stereotypy płci
2. Stereotypy płci a style wychowania seksualnego
3. Transmisja międzypokoleniowa stereotypów płci
4. Stereotypy płci a płeć psychologiczna
5. Zakończenie.