Bibliografia
Okładla dla

Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracjąAutor/-ka praca zbiorowa
Wydawca Wydawnictwo UMCS,
Lublin, 2010
ISBN978-83-227-3131-4
Liczba stron164


Obszar Edukacja

Książka została napisana przez lubelski zespół socjopedagogiki specjalnej, który zajmuje się m. in. diagnozowaniem problemów osób z niepełnosprawnością poprzez konteksty różnych środowisk ich życia oraz poszukiwaniem możliwości poprawy jakości życia poprzez odpowiednie zmiany tych środowisk. Autorzy uznali, że problemy stereotypów osób z niepełnosprawnością są jedną z priorytetowych kwestii socjopedagogicznych, ponieważ stanowią one jakby sztywny kombinezon, ograniczający zarówno ruchy samych osób niepełnosprawnych, jak i ludzi z ich otoczenia, w dążeniu do poszukiwania wspólnej drogi. Rozważania o stereotypach dotyczących osób niepełnosprawnych kierowane są przede wszystkim do pedagogów specjalnych oraz studentów przygotowujących się do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi. Mamy nadzieję, że pozwolą one im lepiej zrozumieć społeczny kontekst edukacji i rehabilitacji osób obciążonych problemami biologiczno-medycznymi, a w konsekwencji przyczynią się do optymalizacji działań rehabilitacyjnych i integracyjnych.
(opis ze strony wydawcy)