Bibliografia
Okładla dla

Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata. Kultura i emocje.Redakcja Bożenka Płonka - Syroka
Wydawca Wydawnictwo DiG,
Warszawa, 2008
ISBN978-83-7181-559-1
Liczba stron314


Przesłanki Płeć

Drugi tom serii Kultura i Emocje, stanowi uzupełnienie analiz poświęconych stereotypom i wzorcom kobiecości. W tym tomie badaniom poddano kulturową kategorię męskości, przedstawiając ją w szerokiej perspektywie porównawczej, sięgającej starożytności i wybiegającej poza horyzont kultury europejskiej. W każdej z omawianych społeczności męskość definiowana bywała w sposób zróżnicowany, inaczej wyznaczano też jej atrybucje. Biologiczna natura mężczyzny bywała w opisywanych społecznościach w rozmaity sposób ograniczana przez kulturę, która wyznaczała pożądane społecznie wzorce męskich zachowań i określała zarazem sankcje dotykające jednostkę niezdolną im się podporządkować lub w sposób otwarty kontestującą wyznaczane przez kulturę normy.
(ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Bożena Płonka–Syroka: Wstęp

Część pierwsza
Męskość jako kategoria kultury — propozycje badawcze

Monika Baer: „Męskość” w ujęciu antropologicznym
Stefan Florek: Psychika mężczyzny — ewolucyjne uwarunkowania i społeczny stereotyp
Katarzyna Majbroda: Tekst literacki jako źródło badań nad stereotypem, wzorcem kulturowym. O przydatności tzw. antropologii literatury w badaniach etnologicznych

Część druga
Męskość w różnych epokach i jej wzorce kulturowe

Krzysztof Arcimowicz: Przemiany wzorów ojca w kulturze zachodniej
Ewa Banasiewicz–Ossowska: Mężczyzna w tradycyjnej kulturze żydowskiej
Dorota Guzowska: Mężczyzna jako mąż i ojciec w oczach kobiety w siedemnastowiecznej Anglii
Karolina Stojek–Sawicka: Kulturowe wzorce męskości w XVIII w. na przykładzie literatury pogrzebowej powstałej w kręgu rodu Radziwiłłów nieświeskich
Stefania Skowron–Markowska: Etos samuraja w feudalnej Japonii
Ewa Krystyna Kulak: „L’Amour” Jules’a Micheleta — przewodnik po małżeństwie dla mężczyzn
Aneta Bołdyrew: Zmiana wizerunku ojca w rodzinie polskiej w wyższych grupach społecznych w XIX i na początku XX w.
Tomasz Sulewski: Wzór osobowy ziemianina w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX w.
Janina Radziszewska: Mężczyzna idealny — wizerunek górala tatrzańskiego w XIX w.
Monika Głowicka: Romantyk czy macho? Językowo–kulturowy obraz mężczyzny w przysłowiach hiszpańskich
Ewa Chabros, Kamil Nowelli: Wpływ pierwszej wojny światowej na psychikę mężczyzn i ich rolę w społeczeństwie w świetle wybranej literatury pięknej okresu międzywojennego
Katarzyna Szmigiero: Przedstawienia nerwicy frontowej w prozie brytyjskiej
Jakub Stelągowski: Między marzonym a rzeczywistym. Peipera autonomia (nie–)osiągalna
Agnieszka Kaźmierczak: Staropanieństwo i starokawalerstwo we współczesnej Polsce
Dominika Golińska: Feminizm nie tylko dla kobiet. Rzecz o polskich feministach
Sylwia Makowska: Kim jest cosmofacet, czyli obraz mężczyzny w miesięczniku „Cosmopolitan”
Piotr Stasiewicz: Maskulinizacja science fiction — o mężczyznach i męskich stereotypach w dwudziestowiecznej fantastyce naukowej
Aneta Łojek, Joanna Szczepankiewicz–Battek: Konflikty płci na wyprawach wysokogórskich
Joanna Cukras–Stelągowska: Wizualizacje męskości