Bibliografia
Okładla dla

STEREOTYPY I UPRZEDZENIA. Najnowsze ujęcie.Autor/-ka Charles Stangor , Miles Hewstone , Neil Macrae
Wydawca Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk, 1998
ISBN83-85416-93-5
Liczba stron432


Podręcznik dotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej recenzje wydawnicze:: prof. dr hab. Bogdan Wojciszke, prof. dr hab. Mirosław Kofta. Książka jest zbiorem artykułów wybitnych, współczesnych badaczy tego zagadnienia. Swym zakresem tematycznym obejmuje ona całość problematyki stereotypów, co stanowi główną zaletę publikacji. Kolejnym walorem książki jest możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań, które mogą zdziwić nawet wytrawnych badaczy stereotypów. Poruszane są nowe wątki teoretyczne, uprzednio słabo akcentowane w literaturze przedmiotu. Książka ze względu na swój naukowy charakter, adresowana jest przede wszystkim do psychologów i socjologów, a także do studentów nauk społecznych.
(ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie:: czym są stereotypy?
2. Powstawanie i rozwój stereotypów
3. Funkcja i zastosowanie stereotypów
4. Osłabianie stereotypów i ich wpływu na spostrzeganie
5. Wnioski