Bibliografia
Okładla dla

Status społeczno-ekonomiczny w kontekście polityki antydyskryminacyjnej oraz społecznejAutor/-ka Dr hab. Ryszard Szarfenberg
Wydawca Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Warszawa, 2011
Liczba stron23
Link do publikacji

Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Połączenie dyskursu antydyskryminacyjnego z ideą równości praw z dyskursem socjalnym nawiązującym do idei sprawiedliwości społecznej nie jest łatwe. Problemy socjalne, z których najbardziej wyrazistym jest ubóstwo można oczywiście łączyć z dyskryminacją. Odcięcie dostępu do rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego z pewnością będzie spychało ludzi w ubóstwo. W drugą stronę już takiego związku raczej nie można założyć. Ludzie ubodzy są wykluczeni ze społeczeństwa z gospodarką rynkową nie ze względu na to, że im się czegoś niesprawiedliwie odmawia, ale dlatego, że rynek dóbr prywatnych oparty jest na zasadzie wykluczania tych, którzy nie są w stanie zapłacić ceny towaru. Jest to wpisane w jego naturę i trudno uzasadnić, że jest to niesprawiedliwe traktowanie na podstawie negatywnych poglądów o ubogich jako takich - odmawia się im, bo nie mają czym zapłacić. W pierwszej części artykułu postaram się wyjaśnić różnicę między polityką antydyskryminacyjną a polityką społeczną, odwołując się do tej intuicji.
Zbliżenie problematyki dyskryminacji i ubóstwa nastąpiło wtedy, gdy w dyskursie socjalnym zaczęto coraz częściej mówić o wykluczeniu społecznym, odróżniając je mniej lub bardziej wyraźnie od ubóstwa utożsamianego głównie z niedostatkiem dochodu. Definiowanie wykluczenia społecznego jako niedostatecznego uczestnictwa w najważniejszych instytucjach społecznych prowadzi nas do wskazywania dyskryminacji, jako jednej z przyczyn wykluczenia społecznego. Teraz ten związek wydaje się bardziej oczywisty niż w przypadku wpływu dyskryminacji na ubóstwo, szczególnie, że dyskryminowani mogą być też bogaci, ale np. należący do mniejszości etnicznej. Podobnie myślano o wykluczeniu zakładając, że tylko część wykluczonych jest uboga. Tym zagadnieniom poświęcę drugą część tego tekstu.
(ze Wstępu)