Bibliografia
Okładla dla

STANDARDY DOTYCZACE JAKOŚCI SZKOLEŃ z zakresu równości płci i zarządzania różnorodnością w Unii EuropejskiejWydawca UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju,
2008
ISBN978-83-926200-1-3
Liczba stron51


Obszar Edukacja
Przesłanki Płeć

Wciąż istnieje silna potrzeba włączania perspektywy płci kulturowej do polityki i codziennych praktyk w celu zwalczania nierówności i dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz w innych sferach życia społecznego. Zmiany demograficzne, takie jak starzenie się populacji oraz zmniejszająca się liczba osób pracujących, należą do najpoważniejszych wyzwań, przed którymi stoi Europa.(...)
Celem standardów dotyczących jakości szkoleń prezentowanych w tym opracowaniu jest przedstawienie osobom prowadzącym oraz zamawiającym szkolenia podstawowych elementów skutecznych szkoleń z zakresu równości płci i różnorodności w Unii Europejskiej.
(z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
Przedmowa
Wprowadzenie
Standardy dotyczące jakości szkoleń z zakresu równości płci w odniesieniu do treści
Standardy dotyczące jakości szkoleń z zakresu równości płci w odniesieniu do metodologii
Warunki sukcesu szkoleń z zakresu równości płci
Profil osoby prowadzącej szkolenia z zakresu równości płci
Standardy dotyczące jakości szkoleń z zakresu zarządzania różnorodnością w odniesieniu do treści
Słownik
Dane kontaktowe