Bibliografia
Okładla dla

Sprawni w prawie - Zeszyt 4

Prawnokarne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Autor/-ka Jarosław Kamiński
Wydawca Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Warszawa, 2006
ISBN83−60105−24−3
Liczba stron14


Obszar Prawo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym opublikowało zeszyty z serii „Sprawni w prawie”, przygotowanej w ramach programu PARTNER współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem wydawnictwa jest przybliżenie wiedzy na temat praw osób z niepełnosprawnością intelektualną jakie gwarantuje im polski i międzynarodowy porządek prawny. Brak należytej znajomości przepisów o uprawnieniach tychże osób, zarówno wśród samych niepełnosprawnych, ich rodzin jak instytucji świadczących im pomoc, uniemożliwia skuteczną integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo polskie ustawodawstwo zawiera szereg unormowań, które zapewniają niepełnosprawnym różnorodne wsparcie, począwszy od refundacji materiałów medycznych po dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.