Bibliografia
Okładla dla

Społeczności lokalne wobec osób starszych - diagnoza i rekomendacjeAutor/-ka Mariola Racław , Paulina Sobiesiak
Wydawca Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa, 2011
Liczba stron8
Link do publikacji

Starzenie się ludności Polski jest zróżnicowane terytorialne i ma swój wymiar lokalny. Po pierwsze, na jego przebieg (intensywność i charakterystyka procesu) i wynik końcowy (struktura wiekowa) mają wpływ demograficzne właściwości danej społeczności (w tym zmiany w zakresie umieralności, płodności, migracji), po drugie, jego konsekwencje społeczno-ekonomiczne są pochodną reakcji społeczności lokalnej na proces starzenia się. Przede wszystkim zależą od prowadzonej lokalnie polityki społecznej, będąc rezultatem publicznej troski, która wynika z obowiązków społeczności wobec najstarszych mieszkańców gmin i powiatów.
(fragment)