Bibliografia
Okładla dla

Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społecznyWydawca Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
Warszawa, 2008
ISBN978-83-7383-268-8
Liczba stron341


Hasło słownikowe Zrównoważony rozwój

Upodmiotowienie społeczności lokalnych oraz rozwój samorządu terytorialnego są warunkiem zrównoważonego rozwoju wsi. Specjaliści podkreślają rolę aktywności aktorów lokalnych w wykorzystywaniu dostępnych zasobów i potencjałów. Dostrzegają znaczenie tzw. miękkich czynników rozwoju, jak kapitał społeczny czy zasoby kulturowe.
Wyłania się zatem nowy paradygmat rozwoju wsi, który zakłada, że to specyficzne dla danego obszaru zasoby – naturalne, ludzkie, społeczne, kulturowe – decydują o jego rozwoju, siłami dynamizującymi zaś są inicjatywy lokalne i przedsiębiorczość. Ważne staje się kształtowanie umiejętności, tworzenie instytucji i odpowiedniej infrastruktury oraz przezwyciężanie społecznego wykluczenia. Strategię tę wspierają m.in. Deklaracja z Cork, zapowiadająca decentralizację polityki wiejskiej UE, oraz przełomowy dla tej polityki program LEADER.
Książka konfrontuje wyniki badań nad zrównoważonym rozwojem z doświadczeniami praktyków życia społecznego. Kierujemy ją zarówno do badaczy, jak i przedstawicieli instytucji zajmujących się realizacją projektów rozwojowych.
(opis ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Zrównoważony rozwój wsi: koncepcja i warunki jej realizacji
Praktyka zrównoważonego rozwoju wsi: programy i działania
Aktorzy, struktury, sieci w procesie zrównoważonego rozwoju polskiej wsi
Aktywizacja wiejskich społeczności lokalnych