Bibliografia
Okładla dla

Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnychAutor/-ka Józef Bednarek
Wydawca Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
Warszawa, 2005
ISBN83-89600-12-9
Liczba stron292


Hasło słownikowe Wykluczenie cyfrowe

Jest to praca interdyscyplinarna, prezentująca wysoki poziom merytoryczny - zarówno w sferze technologii informacyjnej, jak i edukacji. Zawiera najnowsze dane dotyczące edukacyjnych zastosowań mediów. Problemy technologiczne są umiejętnie wkomponowane w proces kształcenia, a technika jest przedstawiona w kontekście wspomagania tego procesu. Integralnym elementem pracy są interesujące wyniki badań empirycznych. Wskazują one na potrzebę specyficznych zastosowań mediów w kształceniu i pracy zawodowej osób niepełnosprawnych.
(Informacja ze stron Wydawcy)

SPIS TREŚCI
WSTĘP 

CZĘŚĆ PIERWSZA
Istota i problemy społeczeństwa informacyjnego

ROZDZIAŁ I
CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 
Pojęcie i istota społeczeństwa informacyjnego 
Globalizacja i jej konsekwencje 
Wyzwania edukacyjne społeczeństwa informacyjnego 
Działania w ramach e-Europa i e-Polska 
Problemy społeczeństwa informacyjnego 
Analiza wyników badań 

ROZDZIAŁ II
MEDIA A PRZEOBRAŻENIA SPOŁECZNE 
Istota i rozumienie mediów 
Wpływ mediów na przemiany w edukacji 
Nowy wymiar informacji 
Innowacyjne możliwości bibliotek 
Edukacja na odległość 
E-praca 
Przemiany w kulturze i sztuce 
Rola mediów w komunikacji osób niepełnosprawnych 
Zagrożenia spowodowane przez media 
Podstawy edukacji medialnej 
Analiza wyników badań 

CZĘŚĆ DRUGA
Miejsce i znaczenie mediów dla osób niepełnosprawnych

ROZDZIAŁ III
KSIĄŻKA - MEDIUM CORAZ DOSKONALSZE 
Rozwój i doskonalenie książki 
Literatura cyfrowa 
Specyfika książek 
Technika komputerowa w poligrafii 
Książka elektroniczna 
Analiza wyników badań 

ROZDZIAŁ IV
RADIO - NADAL WAŻNE MEDIUM 
Istota radia 
Radio jako środek masowego przekazu 
Radio jako nośnik reklamy 
Przyszłość radia - wyzwanie cyfrowe 
Analiza wyników badań 

ROZDZIAŁ V
TELEWIZJA - MEDIUM NIE TYLKO AUDIOWIZUALNE 
Telewizja jako medium informacyjne i edukacyjne 
Właściwości telewizji dydaktycznej 
Charakterystyka telewizji cyfrowej 
Analiza wyników badań 

ROZDZIAŁ VI
KOMPUTER - MULTIMEDIUM KOMUNIKACYJNE I... 
Specyfika kształcenia komputerowego 
Możliwości komputerów 
Zastosowanie programów komputerowych 
Zalety i wady programów komputerowych 
Rola komputera w edukacji specjalnej 
Charakterystyka wybranych komputerowych programów edukacyjnych 
Analiza wyników badań 

ROZDZIAŁ VII
INTERNET - NAJWIĘKSZY ŚWIATOWY SYSTEM INFORMACYJNY 
Informacje ogólne 
Wykorzystanie Internetu 
Charakterystyka Internetu 2 
Zastosowania najnowszej Sieci 
Adresy internetowe o edukacji i rehabilitacji 
Analiza wyników badań 

ROZDZIAŁ VIII
TELEFON KOMÓRKOWY - MULTIMEDIUM O NAJWIĘKSZYCH MOŻLIWOŚCIACH INFORMACYJNYCH 
Charakterystyka telefonii komórkowej 
Telefonia komórkowa w Polsce 
Generacje telefonii komórkowej 
Nowe rozwiązania 
System UMTS - telefonia przyszłości 
Osoby niepełnosprawne a telefon komórkowy 
Analiza wyników badań 

ZAKOŃCZENIE 
BIBLIOGRAFIA