Bibliografia

Ludzi z takim bagażem pamięci mogę wskazać więcej. Dzięki temu, że funkcjonują oni w rodzinach, w których zachowały się – choćby nawet w formie szczątkowej - kontakty wielopokoleniowe, można odtworzyć historię wielkopolskich Sintów z okresu około dwustoletniego. Dużym ułatwieniem jest fakt, że Sintowie zamieszkujący w zaborze pruskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami musieli ukończyć edukację w zakresie szkoły podstawowej. Ułatwiało to między innymi wiarygodne określanie dat omawianych zdarzeń. Natomiast w grupie Polska Roma określenie czasu jest trudniejsze i zamiast konkretnych dat, podaje się takie dookreślenia, „jak były wtedy wykopki, żniwa” lub „dwa albo trzy lata przed wybuchem wojny”. W przypadku Sintów tego typu trudności w zasadzie nie występują.
(fragment)