Bibliografia
Okładla dla

Seks i niepełnosprawność – doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualnąAutor/-ka Remigiusz Janusz Kijak
Wydawca Oficyna Wydawnicza IMPULS,
Kraków, 2009
ISBN978-83-7587-207-1
Liczba stron312


Obszar Edukacja
Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Omawiana w niniejszej pracy problematyka dotyczy ważnej sfery ludzkiego życia – seksu. Seks nie oznacza tylko reprodukcji i zaspokojenia popędu biologicznego. Związany jest integralnie z całą osobowością, wzbogaca rozwój człowieka, rozwija więzi międzyludzkie. Seks jest tym czymś, co każdy z nas ma, niezależnie od stopnia społecznej czy życiowej niesprawności. Wyniki badań umożliwiły głębsze poznanie seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Być może badania te przyczynią się do ukształtowania nowego spojrzenia na tę zaniedbywaną przez lata kwestię."
(ze strony wydawcy)

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
1.1. SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH DEFINICJI I KONCEPCJI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1.2. HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA I SPOŁECZNE PODEJŚCIE DO SEKSUALNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
1.3. WSPÓŁCZESNE MODELE SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA
ROZDZIAŁ DRUGI
OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W DRODZE KU DOROSŁOŚCI I PEŁNEGO SEKSUALIZMU
2.1. PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU BIOPSYCHOSEKSUALNEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NA TLE OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH
2.1.1. PRZEMIANY BIOFIZJOLOGICZNE W ROZWOJU KOBIET I MĘŻCZYZN PEŁNOSPRAWNYCH
2.1.2. PRZEMIANY PSYCHOSEKSUALNE W ROZWOJU KOBIET I MĘŻCZYZN PEŁNOSPRAWNYCH
2.1.3. PRZEMIANY BIOFIZJOLOGICZNE W ROZWOJU KOBIET I MĘŻCZYZN Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM
2.1.4. PRZEMIANY PSYCHOSEKSUALNE W ROZWOJU KOBIET I MĘŻCZYZN Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNIĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM
ROZDZIAŁ TRZECI
ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
3.1. CEL BADAŃ, PRZEDMIOT BADAŃ, ZAKRES BADAŃ ORAZ PROBLEMY BADAWCZE
3.2. ZMIENNE I WSKAŹNIKI ZMIENNYCH
3.3. METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE
3.4. DOBÓR I CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY
3.5. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI Z PUNKTU WIDZENIA CZYNNIKÓW PODMIOTOWYCH
ROZDZIAŁ CZWARTY
DOŚWIADCZENIA SEKSUALNE OSÓB Z UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ– WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH
4.1. WIEDZA DOTYCZĄCA SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA U OSÓB BADANYCH
4.1.1. WIEDZA NA TEMAT IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ
4.1.2. WIEDZA NA TEMAT FIZJOLOGII INTYMNYCH CZĘŚCI WŁASNEGO CIAŁA I CIAŁA PŁCI PRZECIWNEJ
4.1.3. WIEDZA NA TEMAT FIZJOLOGII ZAPŁODNIENIA, CIĄŻY ORAZ ANTYKONCEPCJI
4.1.4. WIEDZA NA TEMAT CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ (STD), HIV/AIDS
4.1.5. WIEDZA NA TEMAT ZMIAN ORGANIZMU, ZACHODZĄCYCH W OKRESIE ADOLESCENCJI
4.1.6. WIEDZA NA TEMAT HIGIENY WŁASNEGO CIAŁA
4.1.7. WIEDZA NA TEMAT POCZUCIA WSTYDU ORAZ MIEJSC PRYWATNYCH I PUBLICZNYCH
4.1.8. WIEDZA NA TEMAT AKTYWNOŚCI SEKSUALNEJ CZŁOWIEKA
4.2. GOTOWOŚĆ DO PODEJMOWANIA ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH W GRUPIE OSÓB BADANYCH
4.2.1. GOTOWOŚĆ DO PODEJMOWANIA RÓL BIOLOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z WŁASNĄ PŁCIĄ,
4.2.2. ORIENTACJA SEKSUALNA BADANEJ MŁODZIEŻY
4.2.3. HIGIENA WŁASNEGO CIAŁA
4.2.4. RESPEKTOWANIE ZASAD POCZUCIA WSTYDU ORAZ WYKORZYSTANIA WIEDZY DO ZACHOWANIA SIĘ W MIEJSCACH PRYWATNYCH I PUBLICZNYCH,
4.2.5. AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA BADANEJ MŁODZIEŻY
4.3. EMOCJE ZWIĄZANE Z SEKSUALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA
4.3.1. EMOCJE BADANYCH ZWIĄZANE Z IDENTYFIKACJĄ PŁCIOWĄ
4.3.2. EMOCJE BADANYCH ZWIĄZANE Z FIZJOLOGIA INTYMNYCH CZĘŚCI WŁASNEGO CIAŁA I CIAŁA PŁCI PRZECIWNEJ
4.3.3. EMOCJE BADANYCH ZWIĄZANE Z FIZJOLOGIĄ ZAPŁODNIENIA I CIĄŻY ORAZ ANTYKONCEPCJI
4.3.4. EMOCJE BADANYCH ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI ORGANIZMU ZACHODZĄCYMI W OKRESIE ADOLESCENCJI
4.3.5. EMOCJE BADANYCH ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ SEKSUALNĄ CZŁOWIEKA
4.4. TYPY DOŚWIADCZANIA WŁASNEJ SEKSUALNOŚCI (TYPY POSTAW WOBEC WŁASNEJ SEKSUALNOŚCI) PRZEZ OSOBY Z UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ TDS
ROZDZIAŁ PIĄTY
DOŚWIADCZENIA SEKSUALNE OSÓB Z UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ A WYBRANE CECHY PODMIOTOWE
5.1. WIEDZA OSÓB Z UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NA TEMAT SEKSUALNOŚCI A WYBRANE CECHY PODMIOTOWE
5.2. ZACHOWANIA SEKSUALNE OSÓB Z UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ A WYBRANE CECHY PODMIOTOWE
5.3. EMOCJE OSÓB Z UMIARKOWANĄNIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ZWIĄZANE Z SEKSUALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA A WYBRANE CECHY PODMIOTOWE
ZAKOŃCZENIE I OGÓLNE WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA