Bibliografia

W ramach prezentowanego projektu przeszkolona została grupa osób mogąca prowadzić w tym zakresie lokalne działania edukacyjne. Powstał spektakl Teatru Forum pt. „Scena dla twardziela”. Przeprowadzone zostały dwudniowe warsztaty psychoedukacyjne dla mężczyzn i chłopaków z wykorzystaniem metod dramowych, w tym metody Teatru Forum. Dodatkowo powstały scenariusze ćwiczeń dramowych do późniejszego wykorzystania przez aktywistów(-ki) w kolejnych działaniach grupowych na temat męskości.

Główne działania (warsztaty i spektakle Teatru Forum) nastawione były na wyjście z tematyką projektu do środowisk w różnych miastach, takich jak Warszawa, Lublin, Kraków, Poznań i Bielsko-Biała.

W niniejszej publikacji dzielimy się doświadczeniami zdobytymi podczas tworzenia i realizacji projektu„Scena dla twardziela” w latach 2015–2016 roku. Stanowi ona podsumowanie projektu oraz próbę różnorakiego – obejmującego perspektywę eks-
pertów(-tek) oraz twórców(-czyń) będących zarazem uczestnikami(-czkami) procesu – spojrzenia na podjęte przez nas działania.

 

SPIS TREŚCI:

  • O projekcie „Scena dla twardziela”
  • Głos z Autonomii – o strategiach i zaangażowaniu (Agata Teutsch)
  • Angażowanie mężczyzn w przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy (Piotr Cykowski, Eweryst Zaremba)
  • Refleksje z procesu tworzenia spektaklu Teatru Forum „Scena dla twardziela” (Piotr Cykowski, Marta Jankowska)
  • Podróż mężczyzn w głąb siebie (z Jarosławem Mirkiewiczem, psychologiem i psychoterapeutą, rozmawiała Marta Jankowska)
  • Spotkanie dotyczące angażowania mężczyzn w działania antyprzemocowe i antydyskryminacyjne (Marcin Fiedorowicz)
  • Scenariusze warsztatów (Marta Jankowska, Martyna Markiewicz)
  • Osoby zaangażowane w powstanie publikacji