Bibliografia

Aby pomóc kandydatkom w radzeniu sobie z kampanią wyborczą Stowarzyszenie Współpracy Kobiet przygotowało przewodnik, który będzie przydatny w obecnych i przyszłych wyborach. Ma on wesprzeć aktywizację kobiet i zwiększenie efektywności ich działań na rzecz lokalnej społeczności. Ma przyczynić się do poprawy wyników wyborczych kobiet w wyborach samorządowych i ułatwić kobietom zdobywanie coraz wyższych szczebli władzy w państwie. Przewodnik zawiera informacje dotyczące funkcjonowania samorządu i jego wpływu na sytuacje kobiet, a także metod komunikacji społecznej w działalności społeczno-politycznej.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

Wstęp: Małgorzata Tarasiewicz

Rozdział I:

Struktura i kompetencje samorządu terytorialnego
Marzena Mażewska

Rozdział II:

Interesy kobiet w programach partii politycznych
Marzena Mażewska

Rozdział III:

Reforma samorządowej ordynacji wyborczej 2006
Michał Lewandowski

Rozdział IV:

Jak wygrać wybory?
Agata Zakrzewska

Rozdział V:

Media w kampanii wyborczej
Marta Abramowicz