Bibliografia
Okładla dla

Rzecznik praw obywatelskich. Aktor sceny publicznejAutor/-ka Jolanta Arcimowicz
Wydawca Wydawnictwo TRIO,
Warszawa, 2003
ISBN3383-88542-67-2
Liczba stron290


Praca Jolanty Arcimowicz poświęcona jest funkcjonowaniu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich co z wielu względów przesądza o tym, że praca jest nowatorska, interesująca, a wydanie jej – bardzo potrzebne. Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich pojawił się bowiem jako nowa instytucja stosunkowo niedawno w systemie instytucji chroniących prawa obywateli w Polsce. Jest to jednocześnie urząd nie mający w Polsce żadnej wcześniejszej tradycji do której można by się odwoływać przy jego tworzeniu czy ocenie, powołany został w szczególnym okresie i tworzony był "od podstaw" przez osoby mające jego wyraźną wizję. Jak instytucja została ukształtowana? Jak na jej kształt wpłynęła regulacja prawna, a w jaki sposób tworzący się zwyczaj i dodatkowe normy postępowania tworzone przez sam urząd? Jak zmieniała się wraz ze zmianami politycznymi? Z jakimi spotykała się ocenami? – to tylko niektóre z bardzo wielu pytań, na które chcielibyśmy uzyskać odpowiedź poznając funkcjonowanie tej instytucji. Odpowiedzi na wiele z tych pytań znajdziemy w książce Jolanty Arcimowicz.
(opis ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów
Przedmowa
Wstęp

Rozdział 1. Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce - geneza, ustawowe kompetencje i zakres działania
Historia urzędu ombudsmana - rozwój idei
Społeczno-polityczne tło wprowadzenia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce
Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich - pierwsze projekty, droga do realizacji idei
Formalnoprawne zasady działania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich
Tryb powoływania rzecznika
Kadencja i wymagania formalne
Obowiązki ustawowe
Kompetencje ustawowe
Podstawowe zasady działania urzędu
Struktura urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich

Rozdział 2. Kulisy - „wewnętrzny" świat instytucji
Fasada wewnętrzna i zewnętrzna instytucji
Aktorzy - personel instytucji
Klienci Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
Droga skargi, czyli „kariera" w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
Pokoje przyjęć interesantów
Rejestracja i klasyfikacja skarg - Dział Podawczy, Wydział Ewidencji
Wniosków oraz Zespół Klasyfikacji Wniosków
Zespół merytoryczny - koniec drogi
Podsumowanie

Rozdział 3. Rzecznik Praw Obywatelskich na scenie politycznej - dylematy i kontrowersje
Parlament — scena wystąpień ombudsmana pierwszej kadencji
Parlament - scena wystąpień ombudsmana drugiej kadencji
Ombudsmani pierwszej i drugiej kadencji w opiniach posłów

Rozdział 4. Publiczność - prasa i społeczeństwo
Prasowy obraz urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich
Prasowy portret ombudsmana pierwszej kadencji
Prasowy portret ombudsmana drugiej kadencji
Podsumowanie
Ombudsmani pierwszej i drugiej kadencji w opiniach społeczeństwa
Rzecznik Praw Obywatelskich pierwszej kadencji:
Pamiątka po komunie czy „Baba na świeczniku"
Społeczeństwo o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich drugiej kadencji: Nowy znaczy lepszy
Zmiany w opiniach na temat urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w wybranych grupach społecznych
Płeć respondentów
Wiek respondentów
Miejsce zamieszkania respondentów
Wykształcenie respondentów
Kategorie społeczno-zawodowe
Dochód respondentów
Ocena własnych warunków materialnych
Udział w praktykach religijnych
Podsumowanie
Zakończenie

Aneksy
Aneks 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 lutego 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity)
Aneks 2. Struktura organizacyjna Biura RPO do 1997 r. i w 2003 r.
Aneks 3. Wystąpienia posłów i stanowiska klubów poselskich
Aneks 4. Społeczna ocena działalności Rzecznika Praw Obywatelskich pierwszej i drugiej kadencji (tabele)
Bibliografia