Bibliografia
Okładla dla

Różowe trójkąty

Zbrodnie nazistów na osobach homoseksualnych w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej

Redakcja Katarzyna Remin
Wydawca Kampania Przeciw Homofobii
Warszawa, 2012
ISBN978-83-933619-1-5
Link do publikacji

Książka ta przeznaczona jest dla osób zainteresowanych edukacją antydyskryminacyjną oraz działaniami wspierającymi emancypację osób homoseksualnych. Publikacja została skonstruowana w taki sposób, aby również osoby mało z tematyką obeznane, mogły znaleźć w niej inspirację i zasoby, które można wykorzystać, planując program na uźytek własnej placówki
edukacyjnej.
Książka jest efektem działań edukacyjnych podjętych przez Kampanię Przeciw Homofobii w latach 2009–2012 w ramach projektu „Berlin-Yogyakarta”, wspieranego przez niemiecką Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. Kluczowym elementem projektu jest edukacyjna wystawa, która odwiedziła juź 23 miasta w Polsce i za granicą oraz przetłumaczona została na trzy języki. Wystawa przypomina o prześladowaniach lesbijek, gejów, sób biseksualnych i transpłciowych (LGBT) w czasach nazistowskiej dyktatury oraz prezentuje Zasady Yogyakarty, zbiór międzynarodowych standardów prawnoczłowieczych, odnoszący prawa człowieka do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne dR MARTIN SAlM
Wprowadzenie KATARZYNA REMIN

Część 1. Nazistowskie prześladowania osób homoseksualnych
Nazistowskie prześladowania osób homoseksualnych ROBERT BIEDROŃ
Nigdy tego nie zapomnę. Stefan Kosiński wspomina lata młodości spędzone w hitlerowskich więzieniach

Część 2. Przykłady historyczne w edukacji antydyskryminacyjnej
Przykłady historyczne w edukacji antydyskryminacyjnej MONIQUE ECKMANN
Dobre praktyki z Polski. Edukacja antydyskryminacyjna realizowana w oparciu o treści historyczne MARTA ABRAMOWICZ
NATA – Spektakl Teatru Forum Kampanii Przeciw Homofobii. Projekt edukacji antydyskryminacyjnej bez kontekstu historycznego KATARZYNA REMIN
Projekt widziany z perspektywy uczestniczek/ów MAGDALENA ANTOSIAK, PRZEMYSłAW „NATTAN” JÓŹWIK, MAŁGORZATA PYRCZAK, AGNIESZKA STREŁA

Źródła ikonograficzne
Podziękowania
Aneks: Reprodukcje tablic wystawy Berlin-Yogyakarta prezentujących
Zasady Yogyakarty