Bibliografia
Okładla dla

Różnorodność w pracy. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw.Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2009
ISBN978-92-79-12159-3
Liczba stron20


• Tradycyjna pula zasobów kadrowych, z której rekrutują pracowników małe i średnie przedsiębiorstwa, powoli się wyczerpuje.
• Głównym czynnikiem wzrostu populacji będzie napływ emigrantów spoza UE.
• Liczba osób w wieku powyżej 65 lat w porównaniu z liczbą osób w wieku produkcyjnym podwoi się.
• Istnieją stale powiększające się grupy osób wykwalifikowanych, ale pozostających poza rynkiem pracy.
• Zmiany kulturowe i demograficzne powodują różnorodność oczekiwań potencjalnych klientów
Poważnym wyzwaniem, z jakim muszą się zmierzyć wszystkie przedsiębiorstwa w Europie, jest nieuchronność radykalnych zmian w zakresie podaży siły roboczej i oczekiwań klientów.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Pracodawcy w małych i średnich przedsiębiorstwach a różnorodność
Co inni pracodawcy w małych i średnich przedsiębiorstwach myślą i robią w sprawie różnorodności?
Co ja mogę zrobić?
8 najważniejszych porad
1. Przyjrzyj się krytycznie swojej firmie
2. Rekrutuj pracowników z bardziej różnorodnej grupy kandydatów
3. Pozyskuj nowych klientów i wchodź na nowe rynki
4. Planuj skalę działalności w oparciu o popyt na rynku
5. Poprawiaj komunikację z pracownikami
6. Dbaj o wizerunek i reputację
7. Oceniaj podejmowane działania
8. W razie potrzeby pozyskuj pomoc i wsparcie
Dodatkowe porady
Lista kontrolna dotycząca kwestii różnorodności
Wskazówki dla najważniejszych obszarów tematycznych
Opis stanowiska
Pożądane cechy pracownika
Informowanie o wolnym stanowisku
Wybieranie właściwej osoby na stanowisko
Utrzymanie pracownika
Reklamowanie firmy
Materiały
Publikacje Komisji Europejskiej
Przydatne łącza i informacje kontaktowe