Bibliografia
Okładla dla

Równouprawnienie w praktyce. Kluczowe opinie 2005. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości.Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2005
ISBN92-894-9180-9
Liczba stron27
Link do publikacji

Kwestia „dostępu do wymiaru sprawiedliwości” jest istotna dla dziedziny niedyskryminacji. Wszyscy chcemy być traktowani według naszych zasług, ale jeżeli nie jesteśmy, co możemy zrobić? Prawa zabraniające dyskryminacji nie są skuteczne, jeżeli ludzie nie potrafią egzekwować ich w praktyce. Jeżeli problem dotyczy nierównego traktowania ze względu na cechy osobiste, ofiary dyskryminacji często nie podejmują żadnych kroków, ponieważ obawiają się, że będzie prawie niemożliwym dowieść swoich racji, lub nie wierzą w pomyślne zakończenie sprawy. W związku z tym udzielenie wsparcia ofiarom jest sprawą nadrzędną.
Również prawnicy mogą potrzebować wsparcia i szkolenia. Przygotowanie sprawy do ugody, składanie skargi, czy uzyskanie przychylności sędziego prowadzącego sprawę może być dość trudnym zadaniem. Sędziowie z kolei muszą radzić sobie z nowymi przepisami prawa i procedurami, lub nowymi aktorami prawnymi, takimi jak związki zawodowe czy organizacje pozarządowe (NGO). A organizacje te potrzebują odpowiednich środków do wypełnienia skutecznie swojej roli.
Dwie antydyskryminacyjne dyrektywy przyjęte w 2000 r. ustanowiły nowe zasady równego traktowania osób i zobowiązały rządy państw do przyjęcia, znowelizowania lub wprowadzenia aktów prawnych w dziedzinie antydyskryminacji. Ten czasami trudny proces wywołał i stymulował dynamiczną naukową, kulturalną i polityczną debatę. Dyrektywy jasno określają, że osoby dyskryminowane powinny posiadać odpowiednie środki ochrony prawnej oraz prawo do odszkodowania, które pozwolą im we właściwy sposób wyjaśnić wszystkie kwestie.
Skuteczne zadośćuczynienie w sprawach dotyczących dyskryminacji jest bardzo ważne, nie tylko w celu zapewnienia jednostkom odpowiedniego odszkodowania, ale i w celu zapewnienia, że potencjalne osoby dyskryminujące traktują prawo poważnie."
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI 
DOTARCIE DO OFIAR DYSKRYMINACJI
ROZWIJANIE MOŻLIWOŚCI STRON WSPIERAJĄCYCH
PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ
WPROWADZENIE
DYSKRYMINACJA? DZWOŃ NATYCHMIAST!
POZWALAJĄC STARSZYM DOJŚĆ DO SŁOWA
ZWALCZAJĄC CODZIENNĄ DYSKRYMINACJĘ
WPROWADZENIE
WNOSZENIE SKARG ZGODNIE Z USTAWODAWSTWEM WIELKIEJ BRYTANII DOTYCZĄCYM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ANGAŻOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WE WSPIERANIE OFIAR
ZWIĘKSZANIE MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SZERSZEJ EUROPIE
DZIAŁACZE ZWIĄZKOWI PODEJMUJĄ PRAWNE WYZWANIE
WŁOSCY PRAWNICY POZNAJĄ NOWE WŁADZE PRAWNE DO SPRAW NIEDYSKRYMINACJI
WPROWADZENIE
STRATEGIE PROCESÓW SĄDOWYCH: ROLA NGOs 
BUŁGARSKI SĄDY ZWALCZAJĄ DYSKRYMINACJĘ ROMÓW
ZWALCZANIE DYSKRYMINACJI W BELGII
ZINTEGROWANE PODEJŚCIE WE WDRAŻANIU PRAWODAWSTWA ZAPEWNIAJĄCEGO RÓWNOŚĆ