Bibliografia
Okładla dla

Równouprawnienie w praktyce. Jaką rolę pełnią działania pozytywne?Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2007
ISBN978-92-79-04965-1
Liczba stron27


Jednym z problemów, często pojawiających się przy okazji omawiania tematu działań pozytywnych, jest zakres stosowanej terminologii – na przykład działania pozytywne, akcja afirmatywna, dyskryminacja odwrotna. Terminy te mają często różne znaczenia w różnych krajach, nawet w tekstach akademickich nie ma zgody co do zakresu znaczeniowego poszczególnych słów. Niniejszy artykuł, poprzez objaśnienie kilku głównych idei ma spełniać funkcję wprowadzenia do debaty na ten temat.1 W prawie unijnym i polityce unijnej terminem najczęściej używanym jest „działanie pozytywne”. Zgodnie z typową interpretacją termin ten obejmuje szeroki wachlarz kroków podejmowanych z myślą o wyrównaniu obecnych i przeszłych strat wynikających z dyskryminacji. U podstaw takich działań leży zasada „zapewnienia w praktyce pełnej równości” (np. art. 141 ust. 4 WE).
(fragment)

SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ 1: WPROWADZENIE DO DZIAŁAŃ POZYTYWNYCH
Działania pozytywne – wprowadzenie koncepcji
Prof. Mark Bell

Wspólnotowe przepisy prawne w zakresie dyskryminacji i praktyka stosowania działań pozytywnych
Prof. Marc De Vos

CZĘŚĆ 2: DZIAŁANIA POZYTYWNE A ZATRUDNIENIE
Wprowadzenie

Procesy zapewniania równości w doborze i rekrutacji
Vincent Van Malderen

Działania pozytywne na rzecz Romów w organach porządku publicznego
Kapitan György Makula

Władza jako lider w promowaniu działań pozytywnych
Paul Lappalainen

CZĘŚĆ 3: DZIAŁANIA POZYTYWNE POZA SFERĄ ZATRUDNIENIA 
Wprowadzenie

Zakres działań pozytywnych a potrzeba równości warunków Prof. Kathleen Lynch

Działania pozytywne w systemie opieki zdrowotnej: zapewnienie równości rezultatów
Trish Pashley

Działania pozytywne a polityka
Wywiad z europarlamentarzystą Raülem Romeva

CZĘŚĆ 4: PRZYSZŁOŚĆ DZIAŁAŃ POZYTYWNYCH
Pięć składników skutecznego działania pozytywnego
Mecenas Robin Allen

Statystyka służąca działaniom pozytywnym: więcej niż narzędzie – obowiązek
Patrick Simon

Obowiązki promowania równości: nowy horyzont dla działań pozytywnych?
Prof. Mark Bell