Bibliografia
Okładla dla

RÓWNOUPRAWNIENIE KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W PRAKTYCE. Ekonomiczne i społeczne uzasadnienia równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy.Wydawca Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej
Warszawa, 2005
ISBN83-88407-37-6
Liczba stron71


Przesłanki Płeć

Powszechnie twierdzi się, że prawo dotyczące równego traktowania pracowników ze względu na płeć jest dobre, jedynie praktyka jest zła – „pracodawcy nie przestrzegają obowiązujących przepisów”, „praktyka nie ma nic wspólnego z teorią”. Z drugiej strony, podnosi się, że przepisy prawa pracy są zbyt restrykcyjne, a obowiązki pracodawców tak rozbudowane, że wręcz niemożliwe do spełnienia. Ponieważ twierdzenia takie są podnoszone jako wniosek analiz i dyskusji przeprowadzanych w temacie obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących równego traktowania ze względu na płeć, warto zastanowić się nad tym:

- jaki jest faktyczny stan przestrzegania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy,
- z czego wynika nieprzestrzeganie przepisów dotyczących równego traktowania przez pracodawców, oraz
- w jaki sposób można zmienić aktualną sytuację.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Zofia Łapniewska
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn – analiza badań

2. Urszula Feltynowska
Dobre praktyki pracodawców w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn

3. Zdzisław Sadowski
Kobiety na rynku pracy w Polsce – wybrane zagadnienia

4. Piotr Wojciechowski
Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w stosunkach pracy w działalności PIP

5. Grażyna Spytek-Bandurska
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy w praktyce pracodawców

6. Henryk Michałowicz
Poprawa stanu przestrzegania przepisów antydyskryminacyjnych w Polsce

7. Irmina Kotiuk
Polskie przepisy antydyskryminacyjne w kodeksie pracy

8. Witold Klaus
Dyskryminacja w ogłoszeniach o pracę. Raport z badań PSEP