Bibliografia
Okładla dla

RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MEZCZYZN W SEKTORZE POZARZADOWYM. DIAGNOZA I REKOMENDACJEAutor/-ka Małgorzata Borowska
Wydawca Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa, 2012
Liczba stron25
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Niniejsze opracowanie prezentuje, jak wygląda – i jak mogłaby wyglądać – kwestia równości płci w sektorze organizacji pozarządowych. Równość płci wiąże się dwojako z sektorem pozarządowym. Po pierwsze, dotyczy samych organizacji – a więc osób (kobiet i mężczyzn) z nimi związanych. Po drugie, dotyczy osób (odbiorczyń i odbiorców), na rzecz których działają organizacje. Podmioty trzeciego sektora powinny dbać nie tyle o równościową samoorganizację, ile o równościową zmianę dla (i z udziałem) tych, na rzecz których są zaangażowane. Mogą je w tym wesprzeć instytucje grantodawcze, w dużej mierze finansujące ich działania.
Z tego powodu w niniejszym opracowaniu zawarto informacje na temat udziału kobiet i mężczyzn w stowarzyszeniach i fundacjach – ich reprezentacji, roli i rangi, żeby zdiagnozować istniejące nierówności. Opisano ponadto podejście członkiń i członków oraz pracownic i pracowników organizacji do kwestii równości płci – oparte często na niechęci lub niewiedzy – próbując ocenić, jaka jest szansa na to, żeby organizacje realizowały przedsięwzięcia sprzyjające równości szans wśród odbiorczyń i obiorców swoich działań.
fragment