Bibliografia
Okładla dla

Równość szans kobiet i mężczyzn a rynek pracy. Poradnik dla instytucji rynku pracy.Redakcja Maja Branka , Małgorzata Borowska
Wydawca Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
Warszawa, 2011
ISBN978-83-61638-13-1
Liczba stron175


Obszar Praca
Przesłanki Płeć , Wiek

W Poradniku zachęcamy, aby spojrzeć na kwestię równości nie jak na żmudny administracyjny obowiązek, wynikający z unijnych przepisów, ale jak na perspektywę, która wnosi nowe informacje i podpowiada praktyczne rozwiązania. Taki jest podstawowy cel tej publikacji - pokazać, doradzić, zainspirować, jak praktycznie wprowadzić kwestie płci i równości szans w działania na rynku pracy: planowanie i realizację projektów, doradztwo, szkolenia, aż po planowanie lokalnych polityk zatrudnienia.
Horyzontalna zasada równości może okazać się niezwykle praktyczna i dotyczyć konkretnych rozwiązań projektowych, o ile wyjdzie się poza magiczną deklarację nasz projekt spełnia zasadę równości szans.
Od kwietnia 2009 roku, czyli od czasu wprowadzenia narzędzia oceny projektu, tzw. „standardu minimum” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, projektodawca, chcąc skorzystać z dofinansowania, musi w planowanych działaniach uwzględniać płeć. Musi również wskazać, co konkretnie zamierza zrobić. To rodzi nowe wyzwania i wątpliwości. Na część z nich odpowiada ten Poradnik.
(fragment Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I Dyskryminacja ze względu na płeć i wiek

Część II Równość szans i rynek pracy

Część III Przeciwdziałanie dyskryminacji

Rozdział III.1 Prawo
Rozdział III.2 Strategie wyrównywania szans
Rozdział III.3 Gender mainstreaming
Rozdział III.4 EFS jako narzędzie wyrównywania szans
Rozdział III.5 Aktywizacja zawodowa kobiet
Rozdział III.6 Wyrównywanie szans – dobre praktyki
Rozdział III.7 Partnerstwa na rzecz równości

Polecana literatura i przydatne linki