Bibliografia

Równość kobiet i mężczyzn – rok 2010Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2009
Liczba stron13


Przesłanki Płeć

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW.
Bruksela, dnia 18.12.2009 KOM(2009)694 wersja ostateczna.