Bibliografia

Przedstawianie problemu dyskryminacji lub równego traktowania bez niezbędnej wiedzy i wrażliwości może utrwalać w społeczeństwie obojętność, stereotypy czy negatywne postawy. Edukacja antydyskryminacyjna środowiska dziennikarskiego wydaje się koniecznością również w związku z coraz większą liczbą doniesień medialnych o przykładach dyskryminacji i zmaganiach osób, które jej doświadczyły. Mając na uwadze konieczność promocji w społeczeństwie wartości takich, jak tolerancja, godność osobista, poszanowanie rożnorodności poglądów czy postaw drugiego człowieka, zależy nam nam wzmocnieniu środowiska dziennikarskiego wiedzą i świadomością, jak najefektywniej takie informacje przekazywać.
Kierując publikację przede wszystkim do środowiska dziennikarskiego, chcemy również zwrócić uwagę na funkcjonujące od lat w naszym języku zasady, których używamy nieświadomie i w ten sposób powielamy nierównościowy układ społeczny oraz wzmacniamy asymetrie między grupami społecznymi. Co ważne, własnie język, jakim się posługujemy, jest nośnikiem stereotypów, które identyfikowane są jako źródło zjawiska dyskryminacji.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp 
Nie sprecyzowała, gdzie ją dotykał, Małgorzata Borowska
Komentarz prawny, Katarzyna Bogatko 

Sąd pracy i relaksu, Jakub Janiszewski
Komentarz prawny, Monika Wieczorek

Witamy w naszym sklepie, Marta Mazuś
Komentarz prawny, Krzysztof Śmiszek

Palestyńczyk znaczy podejrzany, Paweł Rzekanowski 
Komentarz prawny, Krzysztof Śmiszek 

Zwolnienie w aksamitnych rękawiczkach, Paweł Rzekanowski 
Komentarz prawny, Maciej Kułak 

Zbyt sprawny, by go zranić, Michał Janczura 
Komentarz prawny, Katarzyna Bogatko 

Bo my jesteśmy Cygany, Justyna Pobiedzińska
Komentarz prawny, Monika Wieczorek i Katarzyna Bogatko

Rozsądnym szczęście sprzyja, Agnieszka Wójcińska 
Komentarz prawny, Karolina Kędziora

Podkowa, Magdalena Kicińska 
Komentarz prawny, Karolina Kędziora 

Duch rewolucjonisty, Karolina Oponowicz-Żylik 
Komentarz prawny, Monika Wieczorek 

O autorach i autorkach