Bibliografia

Niniejsza publikacja w zamierzeniu stanowić ma podręczny zestaw informacji na temat problematyki społeczno-kulturowego kształtowania płci, dyskryminacji oraz równouprawnienia. Została pomyślana jako poradnik dla nauczycielek i nauczycieli przede wszystkim dlatego, że coraz częściej dowiadujemy się o osobach, które nie posiadając wykształcenia z zakresu studiów nad płcią w kulturze oraz pogłębionej znajomości zagadnień praw człowieka, chciałyby w ramach zajęć szkolnych prowadzić zajęcia poświęcone problematyce równouprawnienia. Choć uważamy, że warto przed rozpoczęciem tego typu zajęć wziąć dodatkowo udział w kursie lub warsztatach poświęconych tej problematyce, sądzimy, że nasz poradnik może stanowić wystarczające źródło wiedzy i informacji metodologicznych, by spróbować przynajmniej poruszyć w klasie prezentowane tu kwestie.
(z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
Od redakcji
Wprowadzenie
Rozdział 1
Płeć społeczno-kulturowa a płeć biologiczna
Ewa Majewska

Rozdział 2
Dyskryminacja i uprzedzenia
Ewa Rutkowska

Rozdział 3
Rynek pracy
Ewa Rutkowska

Rozdział 4
Prawo
Ewa Majewska

Rozdział 5
Sytuacja kobiet w Polsce, Europie i na świecie
Ewa Rutkowska

Rozdział 6
Polityka i media
Ewa Majewska, Ewa Rutkowska

Rozdział 7
Wskazówki dla nauczycielek i nauczycieli o edukacji wolnej od dyskryminacji
Ewa Majewska, Ewa Rutkowska

Rozdział 8
Dobre praktyki
Małgorzata Jonczy-Adamska, Ewa Majewska, Ewa Rutkowska

Rozdział 9
Propozycje ćwiczeń do wykorzystania podczas zajęć z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć
Małgorzata Jonczy-Adamska, Ewa Rutkowska

Rozdział 10
Scenariusze lekcji „O stereotypach niestereotypowo” oraz „Przełam przemoc”
Anna Wołosik, Ewa Majewska

Aneks

Podstawowe akty prawne dotyczące praw kobiet i innych dyskryminowanych grup
Ewa Majewska

Bibliografia i pomocne materiały
Biogramy autorek