Bibliografia

SPIS TREŚCI
Janusz Dreczka: Każdy ma w sobie coś cygańskiego
Janusz Faryś, Piotr J. Krzyżanowski, Beata A. Orłowska: Wstęp
Część 1: Wprowadzenie w tematykę
Lech Mróz: Cygan czy Rom. Konteksty znaczeń
Marian Grzegorz Gerlich: Siedem grzechów głównych. W kręgu romskich wyobrażeń o Polakach
Część 2: Romowie w Europie
Piotr Jacek Krzyżanowski: Polityka Unii Europejskiej wobec Romów - uwagi w kontekście krajowych strategii integracji Romów do 2020 roku
Anna Jagiełło-Szostak: Sytuacja społeczno-polityczna Romów w państwach Bałkanów Zachodnich (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia)
Ulrich Paetzold: Sozialarbeit mit Sinti und Roma in Deutschland
Paweł Popieliński: Sinti i Romowie w Niemczech - upamiętnienie w Berlinie Sinti i Romów zamordowanych w Europie w okresie hitlerowskiego reżimu
Część 3: Tożsamość Romów
Adam Bartosz: Cygańska kapela z obrazu Jana Styki
Leszek Bończuk: Szkic o Festiwalu "Romane Dyvesa"
Dagmara Mrozowska: Zapomniana zagłada. Tradycyjna pamięć Romów. Obudzenie romskiej pamięci
Tamara Włodarczyk: Szoah/Porrajmos jako podstawa tożsamości Żydów i Romów
Lew Czerenkow: Dialekty romskie grupy polsko - bałtycko - rosyjskiej. Dzieje a sytuacja obecna
Mateusz A. Babicki: Język romski w Europie na początku XXI wieku
Anna Makowska-Cieleń: Prezentacja literatury romskiej podczas Romane Dyvesa w Gorzowie Wielkopolskim
Marta Godlewska-Goska: Kulturowe uwarunkowania stosunku Romów do edukacji szkolnej dziewcząt
Roman Kwiatkowski: Działalność Stowarzyszenia Romów w Polsce
Część 4: Współczesne wyzwania
Łukasz Kwadrans: Edukacja Romów w Polsce okresu transformacji - stan obecny i możliwe propozycje na przyszłość
Krzysztof Zajdel: Działalność świetlicy środowiskowej z małymi dziećmi romskimi w kontekście relacji ojciec - córka
Beata A. Orłowska: Edukacja dzieci romskich
Krzysztof Wasilewski: Funkcje i rola mediów mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie mediów romskich
Miłosz A. Gerlich: Internetowa mowa nienawiści względem Romów i jej konteksty w świecie poza wirtualnym
Ks. Stanisław Opocki: Rola duszpasterstwa w rozbudzaniu aktywności społecznej Romów
Urszula Kacprzak: Romano Raszaj - cygański ksiądz
dr hab. Przemysław Rotengruber: Recenzja książki: Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania
Biogramy