Bibliografia

Trzeci w kolejności tom uznanej już serii Romowie rozwija i dopełnia omawianą wcześniej problematykę, ale czyni to w innym wymiarze i z innej perspektywy. Czytelnik otrzymuje interesujący wgląd w to, co już zrobiono i z jakimi trudnościami spotkała się realizacja tych zadań. Ważnym wymiarem są raporty z badań, w szczególności te, które dotyczą funkcjonowania poznawczo-emocjonalnego dzieci romskich. W polskiej literaturze nie są znane prace zajmujące się psychologią dziecka romskiego. Nowością o istotnym znaczeniu poznawczym, ale i ważnym dla praktyki penitencjarnej jest materiał analizujący układ odniesienia i sposób rozumienia prawa przez środowisko Romów - ich świat norm i wartości ma inne zakorzenienia i tradycje niż tych dominujących w środowisku w którym przyszło im żyć.
(opis ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wstęp (Barbara Weigl, Małgorzata Różycka)

Część pierwsza. Działania na styku kultur
Kamila Wosiak. Refleksje nie-Roma znad projektu na rzecz Romów
Agnieszka Caban. Refleksje Roma znad projektu na rzecz Romów
Tadeusz i Marlena Krzyżanowscy. Okiem asystenta edukacji romskiej z Bydgoszczy
Sylwia Maroń. Okiem asystenta edukacji romskiej z Wałbrzycha
Iza Stankiewicz. Okiem asystenta edukacji romskiej z Elbląga
Małgorzata Stankiewicz. Świat pracy asystentów edukacji romskiej i świat psychologii. Próba spotkania

Część druga. Jak można poznawać społeczność romską i relacje romsko-polskie? Wątpliwości badaczy
Halina Grzymała-Moszczyńska, Krystian Barzykowski, Daniel
Dzida, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Magdalena Kosno.
Dziecko uwikłane. Sytuacja dzieci romskich w polskim systemie edukacji oraz ich funkcjonowanie poznawcze i językowe
Ewa Nowicka. Szkoła, rodzina i dzieci romskie
Magdalena Gostkowska. Sytuacja szkolna dzieci romskich - oczami uczniów Romów
Barbara Weigl, Magdalena Formanowicz, Mikołaj Winiewski. Związek etykiety Cygan, Rom, Rumun z postrzeganiem grupy etnicznej
Sławomir Prusakowski, Aleksandra Tylus. Romowie a Cyganie - czy nastawienie może zmienić stereotyp?

Część trzecia. Prawo obyczajowe i prawo państwowe. Dwa światy?
Karol Parno Gierliński. Pretensje do prawników. Programy na rzecz społeczności romskiej a potrzeby środowiskowe. . .
Kaja Jasieńko. Prawne możliwości pomocy osobom prawomocnie skazanym na bezwzględną karę pozbawienia wolności. Komentarz do tekstu Karola P. Gierlińskiego
Kaja Jasieńko. Romskie prawo obyczajowe a prawo państwowe. Przyczynek do zrozumienia odmienności

Część czwarta. Stosunek do konfliktów w różnych kulturach
Halina Grzymała-Moszczyńska. Emocje czy rozum. Czyli dlaczego Zef Kruec miał zginąć z ręki Gjorga Beriszy?
Justyna A. Melonowska. Uczucie sympatii a dyskurs władzy. Refleksje sympatyka metod jakościowych w naukach społecznych na marginesie podróży do Kenii
Katarzyna Górak-Sosnowska. Między szari‘atem a prawem zwyczajowym. Rozwiązywanie konfliktów w kulturze arabskiej
Justyna A. Melonowska. Kultura (wobec) konfliktu. Refleksja teoretyczna wokół studium Davida W. Augsburgera. Rekonstrukcja i krytyka

Część piąta. Rzeczywistość przetworzona w literaturę
Jacek Milewski. Odwiedziny
Justyna A. Melonowska. Obraz zwady cygańskiej w "Romancero Gitano" Federico Garcii Lorki

Część szósta. Poradnik metodyczny dla nauczycieli. Nauczanie o Zagładzie Romów
Beata Maliszkiewicz. Historia Sydonii - jak uczyć o Zagładzie Romów?
Bartłomiej Janicki. Komiks historyczny w szkolnym nauczaniu o Zagładzie Romów

Część siódma. Sprawozdania
Beata Popiołek. Rada Europy o sytuacji Romów w Polsce. Sprawozdanie z Konferencji - Wrocław 2010
Robert Bladycz. Wystąpienie podczas otwarcia spotkania Komitetu Ekspertów ds. Romów i Osób Wędrujących. Rady Europy - Wrocław 2010

Noty biograficzne