Bibliografia
Okładla dla

Romowie 2009. Między wędrówką a edukacją.Autor/-ka Barbara Weigl
Wydawca Wydawnictwo SWPS,
Warszawa, 2010
ISBN978-83-89281-86-9
Liczba stron260


Obszar Edukacja

Książka – będąca kontynuacją wydanej 2 lata wcześniej pozycji Romowie 2007 - zawiera szczególnie ciepły, emocjonalny obraz Romów, grupy bezojczyźnianej, opisuje ich historię w rożnych krajach, problemy współczesne, szczególnie edukacyjne i socjalno-bytowe, dylematy tożsamościowe, czyli problemy trudne do rozwiązania w zmiennym, dynamicznym, nieprzewidywalnym, wielokulturowym świecie. To sprawia, że jest źródłem cennych informacji niwelujących stereotypowe postrzeganie Roma, zauważających jednostkę i grupę w wielu wymiarach i kontekstach, co w efekcie wspiera proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego.

Książka może spełniać funkcję podręcznika uniwersyteckiego. Stanowi bowiem zaplecze nie tylko dla uczestników programu na rzecz społeczności romskiej, ale także w intencji autorów ma znaleźć stosowne miejsce w programach nauczania szkolnego i akademickiego. Studentom (przede wszystkim pedagogiki, socjologii, czy psychologii) oferuje wiedzę niezbędną w pracy w coraz liczniejszych środowiskach wielokulturowych. Szczególnie przydatna powinna być także dla aktualnych nauczycieli, o ile nie chcą pozostawać jedynie biernymi i zagubionymi obserwatorami edukacji wielokulturowej. Natomiast rodzicom polskich uczniów, a więc większości z nas ksiązka ułatw uwolnienie się od poczucia zagrożenia związanego z odmiennością kulturową Romów."
(ze strony Wydawcy)