Bibliografia

Przedmiot badań pedagogiki to nie tylko procesy edukacyjne w dosłownym technicznym rozumieniu, ale także ludzie im poddani oraz ich sprawcy. Badania nad uczniami i nauczycielami jako uczestnikami praktyk edukacyjnych związanych z płcią najczęściej nawiązują do pełnionych przez nich ról płciowych.
Role płciowe natomiast nie mogą być opisane poza kontekstem rozwoju psychospołecznego, który stanowi kryterium ich różnicowania. Tak więc, odnosząc się do cyklu życia obojga płci, odkrywa się zmienną „czułość” badanych na przekazy edukacyjne związane z płcią.
Czy zanotowane w badaniach zachowania egalitarne jakiejś grupy uczniów można wyłącznie przypisać przeprowadzonym w szkole programom profilaktycznym dotyczącym równości płci? Nawet jeśli taką zależność potwierdzają wyniki badań empirycznych, zawsze pozostaje pytanie o udział innych zmiennych, które do równania nie zostały wprowadzone, np. mediów, grup rówieśniczych, rodziny, itp. Krytyczne studia nad edukacją rodzajową nie służą jedynie odkrywaniu nierówności, ale także odkrywaniu obszarów, w których edukacja szkolna może zawiesić jedne z opisanych wyżej funkcji, a wzmocnić inne.
Należy gruntownie rozpoznać zjawiska związane zarówno w procesami rozwojowymi, jak i socjalizacyjnymi. I krok w tym kierunku podjęli Autorzy niniejszej publikacji, rekrutujący się zarówno z pedagogiki, psychologii, jak i socjologii.
(informacja ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Wstęp
Psychospołeczne konteksty pedagogicznych badań nad edukacja rodzajową

I. ROLE PŁCIOWE W CYKLU ŻYCIA
1. W jaki sposób płeć może różnicować jakość życia w różnych stadiach życia człowieka?
2. Kobiety i mężczyźni wobec trudności i kryzysów
3. Czym jest schemat płci w świetle poprzedzania kategorialnego?
4. Ideał dziewczyny i chłopaka - rola stereotypów w młodzieńczych związkach uczuciowych
5. Zmiany w obrazie siebie u osoby po operacji zmiany płci. Studium przypadku

II. SOCJALIZACJA A FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE KOBIET I MĘŻCZYZN
1. Efekty socjalizacji rodzajowej dla rozwoju i twórczego funkcjonowania kobiet i mężczyzn
2. Kobiecość i męskość w porządku ról społecznych. Polsko-francuskie studium porównawcze.
3. Perspektywy zawodowego funkcjonowania kobiet
4. Socjalizacja rodzajowa a pozycja społeczno-zawodowa kobiet artystek
5. Doświadczenia socjalizacyjne a tożsamość rodzajowa - raport z badań pilotażowych
6. Płeć jako zmienna różnicująca orzeczenie stopnia demoralizacji nieletnich dziewcząt i chłopców
7. Płeć jako czynnik odrzucenia społecznego. Zjawisko odrzucenia społecznego jako czynnika ryzyka w prawidłowym rozwoju psychicznym jednostki